Ons Grote Avontuur

Ons Grote Avontuur richt zich op (toekomstige) ouder(s). Zij krijgen gedurende de zwangerschap en het eerste levensjaar van hun kind begeleiding in het stimuleren van de emotionele en sociale ontwikkeling van de baby. Een ouder/ouders kan/kunnen aangemeld worden via dit formulier. Daarna volgt een kennismakingsgesprek.

De ouder ontvangt een eigen werkboek (zie hieronder) waarin opdrachten, vragen en tips staan. Een tijdlijn vanaf het zwanger zijn tot aan het eerste levensjaar van het kind.

 

Manifest 1001 kritieke dagen

In navolging op het manifest ‘the 1001 critical days’ dat in Engeland partij-overstijgende politieke steun heeft gekregen, heeft een aantal samenwerkende organisaties (DAIMH, NIP, NVO en babynetwerk) het initiatief genomen een Nederlandse versie van dit manifest te ontwikkelen. Dit manifest heeft als doel om ook in Nederland breed draagvlak te krijgen voor de inzet van wetenschappelijke kennis en expertise om de cruciale eerste twee jaar van kinderen te versterken.

Vanuit dit manifest, wat ook binnen de gemeente Zwolle onder de aandacht is, zijn er bij team Taal & Gezin ideeën ontstaan om een programma te ontwikkelen voor kinderen in de leeftijdsfase van 0-1 jaar. De huidige programma’s die worden aangeboden starten met een leeftijd van ongeveer 12 maanden. Hiermee wordt de eerste (essentiële) helft van de 1001 kritieke dagen overgeslagen. Met de juiste preventie en vroegtijdige interventies is het mogelijk om een veilige hechting tussen ouder en kind te bewerkstelligen, wat de ontwikkelingskansen van het kind vergroot. Het NJI (2006) geeft aan: ‘een kind dat ondersteuning en stimulering krijgt, doet het op school en in het verdere leven beter.’