Kids verbeteren leefbaarheid

De Nederlandse regering gaat kinderen betrekken bij het maken van wetten. Dat beloofde directeur-generaal Volksgezondheid Angelique Berg dit voorjaar. In Zwolle lopen de kinderen voor de troepen uit; Travers Welzijn investeert middels onder andere kinderplatforms structureel in de betrokkenheid van kinderen bij het maken van regels en het uitvoeren van ideeën. Er is recent zelfs een boek over geschreven.

Het boek, dat ‘Travers Kinderplatform’ heet, wordt op 2 september om 16.00 uur gepresenteerd in de burgerzaal van het Stadhuis. Iedereen die in zijn werk met jeugd te maken heeft, is vanaf 15.30 uur van harte welkom. Voor deze middag worden alle kinderen van de Zwolse kinderplatforms en kinderraden uitgenodigd. Zij gaan van 14.00 tot 16.00 uur aan het werk met een wijkgerichte uitdaging die ze om 15.30 uur presenteren aan ouders, belangstellenden en professionals.

Travers Welzijn begeleidt momenteel meerdere kinderplatforms met ieder ongeveer 10 leden, die maandelijks samenkomen, ieder in hun eigen wijk. Bijvoorbeeld in Zwolle-Zuid komt het platform al vier jaar samen, in Holtenbroek is sinds vorig schooljaar een kinderraad actief en in de wijk Dieze is deze zomer een kinderplatform gestart. Kinderen zijn enthousiast over de mogelijkheid om mee te bedenken en beslissen: “oplossingen bedenken is leuk”, “iets samen doen met andere kinderen is gezellig” en “als je samen iets leuks bedenkt, wordt er minder gepest”.

Het kinderplatform van Zwolle-Zuid organiseert op eigen initiatief een Respectfestival in hun wijk. Op vrijdag 18 september van 14.00 tot 17.00 uur op het terrein van voetbalvereniging SVI. Ze organiseren die middag teamsporten, graffiti spuiten met als thema ‘respect’ en andere activiteiten. Ook worden pluimen uitgedeeld voor kinderen die respectvol met anderen omgaan. “Door het organiseren van zo’n evenement, kunnen de kinderen (11 à 12 jaar) plannen maken, onderzoeken wat de grenzen van de mogelijkheden zijn, wie ze waarvoor moeten hebben, hoe ze anderen enthousiast maken voor hun plan enzovoort. “Daar horen ook dingen bij als, samenwerken, je idee loslaten als een ander een beter plan heeft, tegenslagen incasseren of het plan over een andere boeg gooien”, legt Elske Heinen van Travers Welzijn uit.

Dergelijke processen dragen niet alleen bij aan de ontwikkeling van de kinderen zelf; ze zijn ook van  meerwaarde voor de stad. “Professionals kunnen van een afstand bedenken hoe een speeltuin of een oversteekplaats er uit moet zien, maar kinderen geven input vanuit hun eigen beleving. Dat komt het eindresultaat ten goede”, zegt Heinen.

Het uiteindelijke doel, waar de kinderplatforms aan moeten bijdragen, is leefbare wijken waar kinderen  vanuit eigen kracht kunnen leven en gezien, gehoord en gesteund worden. Dat komt op de lange  termijn de inspraak van Zwolse burgers ten goede en bevordert de sociale cohesie. “Kortom, actief  burgerschap”, zegt Heinen. “We willen de kinderen daarom jong laten ervaren dat ze inspraak  hebben.”