Kinderopvang Plus is een ondersteuning voor ouders en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. De ambulant begeleiders van Travers Welzijn helpen en ondersteunen in situaties waar extra aandacht nodig is vanwege het gedrag, de ontwikkeling of de opvoeding van het jonge kind.

Ervaringen met Kinderopvang Plus

“Wij kwamen in contact met Kinderopvang Plus via de leidsters van de peuterspeelzaal.  Onze zoon was daar al begonnen, maar dit verliep niet goed. Hij moest veel huilen en werd bang om alleen te zijn.  Het idee van de leidsters was om middels Kinderopvang Plus de wenperiode zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De kennismaking met ambulant begeleidster Esther verliep prettig en daarin werden afspraken gemaakt. Esther zou zich eerst richten op een vertrouwensband met onze zoon. Dit verliep moeizaam, mede doordat onze zoon zich moeilijk openstelt voor anderen. Na een paar weken kreeg Esther toch steeds meer contact met hem en wilde hij zelfs samen met Esther in de tuin spelen (zonder dat ik er perse bij hoefde te zijn). Na een paar gesprekken met Esther kwamen we erachter dat onze zoon meer nodig had dan alleen de begeleiding van Esther. Hij liep in verschillende dingen vast. Esther heeft toen pictogrammen en een dagritme laten zien en hier zijn we mee gaan werken. Dit werkte heel goed, wel zagen wij ook in dat hij zo niet naar een reguliere peuterspeelzaal kon. Samen met Esther hebben we gekeken wat dan wel een plek voor hem was. Hij zit nu op Dagbehandeling Jonge Kind (DJK) en is daar helemaal op zijn plek!  Het gaat goed met hem en daar zijn we Esther dankbaar voor. Zonder haar had hij daar niet gezeten.” Chantal en Jeroen

Regulier waar kan en specialistisch waar moet.
“Het afgelopen jaar hebben wij vanuit Trias in verschillende situaties mogen samenwerken met de ambulant begeleiders van Kinderopvang Plus.
Daaruit bleek steeds weer dat we met een gedeelde visie, namelijk ‘een kind laten groeien in een voorschoolse voorziening’, tot mooie oplossingen konden komen voor kinderen en ouders.
De ambulant begeleiders van Kinderopvang Plus kunnen goed inschatten wanneer de begeleiding rondom een kind tijdelijk ‘opgeplust’ moet worden of overgenomen door een specialistische voorziening vanuit Trias.
Er is sprake van een mooie samenwerking met een kind en een warme overdracht waar nodig.
Samen onderzoeken wat kinderen en ouders nodig hebben om vervolgens weer op eigen kracht verder te kunnen, geeft veel energie en hierin vullen we elkaar mooi aan.”
Marieke Gielen, gedragswetenschapper Trias stad Zwolle