Ambulant jongerenwerk ondersteunt op school

Jongerenwerkers van Travers Welzijn bereiken jongeren ook op school. Onze inzet focust op zaken die – naast het onderwijs – belangrijk zijn voor de schoolcarrière van jongeren, zoals het vinden van een stageplek, het maken van je huiswerk, het aanschaffen van boeken etc. Dit zorgt ervoor dat jongeren hun opleiding afronden en niet voortijdig afhaken. We verwijzen jongeren door naar onze huiswerkklas en zetten Make it in bij op school en werk gerichte trajecten. Op dit moment participeren we binnen het Deltion jongerenteam (DJT), MBO niveau 1 en 2.

Jongere mag altijd binnenlopen

Het DJT is een multidisciplinair team, waarvan het jongerenwerk van Travers Welzijn deel uitmaakt. Elk ondersteuningsverzoek wordt meteen opgepakt en waar mogelijk overgedragen aan het jongerenwerk in de wijk waar de jongere woont.

Jongerenparticipatie

Naast jongeren, ondersteunen we ook directies en docenten m.b.t. jongerenparticipatie. We geven scholen advies hoe zij bv. hun leerlingenraden vorm kunnen geven, waar mogelijk doen we dit samen met de Zwolse Jongerenraad.

Effecten van jongerenwerk in het onderwijs:

  • Kwetsbare jongeren hebben een veilige plek op school.
  • Dankzij korte lijnen wordt er snel gehandeld.
  • De kans is groter dat jongeren hun opleiding succesvol afronden.
  • Het behalen van een startkwalificatie vergroot de kans op een maatschappelijke carrière.