Jeugdhonk Kamperpoort ontwikkelt talenten jongeren

In Jeugdhonk Kamperpoort, onderdeel van wijkcentrum Ons Eigen Huis, ontmoeten jongeren uit de wijk elkaar. Met ondersteuning van de jongerenwerker organiseren de jongeren zelf activiteiten. Ze leren respectvol met elkaar omgaan en ervaren hoe het is om samen te werken. Ze nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en de buurt. Onder het motto ‘iedereen kan iets’ worden talenten ontdekt en ontwikkeld.

Effecten van Jeugdhonk Kamperpoort:

  • Een veilige ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.
  • De jongeren krijgen meer sociaal bewustzijn.
  • De jongeren leren hun vrijetijdsbesteding zelf in te richten.
  • De buurt wordt veiliger en prettiger voor jong en oud.