Inspiratie vanuit ervaring

Zwollenaren die op de armoedegrens leven of ervaring hebben met allochtone ouderen die in een isolement leven, kunnen door ZwolleDoet! getraind worden tot Bruggenbouwers. Na de training krijgen zij indien gewenst nog ondersteuning van WijZ, Travers of ZwolleDoet! bij het realiseren van hun plannen, het project wordt door de gemeente Zwolle gefinancierd.

Bruggenbouwers starten zelf lotgenotencontacten om vanuit hun eigen ervaring en inspiratie een verschil te maken in hun doelgroep. Thema’s binnen die lotgenotencontacten zijn bijvoorbeeld: gezonde leefstijl, participatie, zelfredzaamheid, werk en inkomen. Bruggenbouwers verbinden vanuit kracht, empoweren, investeren in netwerken, verlagen drempels, signaleren binnen de doelgroep, dragen kennis over, stimuleren mensen in actie te komen en betekenen iets voor een ander.

Bruggenbouwers zijn ervaringsdeskundig; ze hebben van dichtbij gezien of weten uit eigen ervaring hoe het is om te leven op de armoedegrens en/of hoe allochtone ouderen soms in een isolement leven. Ze kennen de vragen, zorgen en belemmeringen, maar ook de kansen en mogelijkheden. Het doel is om kwetsbare burgers binnen de eigen doelgroep te bereiken en te activeren. De ervaring leert namelijk dat ervaringsdeskundigen mensen uit vergelijkbare situaties goed weten te bereiken.

De effecten van Bruggenbouwers:

– Kwetsbare burgers worden bereikt en geactiveerd.
– De doelgroep maakt vanuit hun eigen ervaring een verschil voor lotgenoten.
– Deelnemers worden krachtiger, zelfbewuster en participeren meer in de samenleving.

Lees meer over Bruggenbouwers.