Wat zijn Bruggenbouwers?

Bruggenbouwers zijn Zwollenaren die vanuit hun eigen ervaring kwetsbare mensen bereiken, activeren, inspireren en verbinden! Dit kan door heel veel verschillende manieren en voor iedereen kan dit anders zijn. De bruggenbouwerstraining is een leerweg of traject voor en door ervaringsdeskundigen. Het doel van de training is om kwetsbare mensen binnen de eigen doelgroep te bereiken en te ondersteunen om in actie te komen. Steeds weer blijkt namelijk dat mensen die hetzelfde hebben meegemaakt (ervaringsdeskundigen) mensen uit vergelijkbare situaties goed weten te bereiken.

Bruggenbouwers…

 • verbinden vanuit kracht
 • empoweren (zichzelf en anderen)
 • investeren in netwerken
 • verlagen hun eigen drempels en die van anderen
 • dragen (hun ervarings)kennis over
 • motiveren mensen om in actie te komen
 • betekenen iets voor een ander

Ben jij ervaringsdeskundige?

Om Bruggenbouwer te worden, is het zoals hierboven ook beschreven staat, belangrijk dat je ervaringsdeskundig bent. Dit betekent dat je van dichtbij hebt gezien of je weet uit eigen ervaring hoe het is om moeilijkheden in je leven te ervaren. Jij kent de vragen, zorgen en belemmeringen die het leven met zich mee kunnen brengen. Maar dat niet alleen, je kent óók de kansen en mogelijkheden en wilt daar iets mee doen. Voor jezelf en voor anderen.

Maak het verschil!

Belangrijk om te weten is dat wanneer je besluit de training tot Bruggenbouwer aan te gaan, je daarmee ook de toezegging doet om voor 10-50 mensen een verschil te willen maken. Dit mag natuurlijk ook met andere Bruggenbouwers, of in samenwerking met een organisatie zijn. En op welke manier je dit doet hoef je nu nog niet te weten, dit komt ook uitvoerig in de training naar voren. Hieronder staan een aantal voorbeelden ter inspiratie, dit hoeven niet jouw voorbeelden te worden, daar sta je uiteraard vrij in.

Je kan:

 • een training geven;
 • een rondleiding in de stad organiseren;
 • creatieve of sportieve bijeenkomsten organiseren;
 • fietslessen geven;
 • yogales geven;
 • budgetteringsgroepen organiseren;
 • koffie schenken in buurtkamers;
 • individueel (allochtone) ouderen bezoeken om eenzaamheid te verkleinen;
 • gesprekken voeren met buurtbewoners;
 • verbinding in de buurt stimuleren door iets te organiseren in eigen flat.

Wil jij op een andere manier een verschil maken? Wij zijn erg benieuwd naar jouw input.

Ik geef me op, en dan?

Na jouw aanmelding neemt Suzanne contact met je op. Er volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek om te kijken of de verwachtingen van beide kanten aansluiten en of het lukt om de training te gaan volgen.