Buurtwerk focust op eigen kracht bewoners

Iedereen vooruit, de buurt versterken we samen. Dat is het motto van het wijkgerichte welzijnswerk van Travers Welzijn. Onze buurtwerkers zijn op allerlei terreinen actief om straten, buurten en wijken samen met bewoners veilig en leefbaar te maken. We stimuleren vooral de eigen kracht van kwetsbare bewoners. Daarnaast activeren we mensen om zich in te zetten voor hun medebuurtbewoners.

Effecten van buurtwerk:

  • Bewoners stijgen op de participatieladder.
  • Kwetsbare bewoners krijgen betere sociale steunnetwerken.
  • De buurt wordt veiliger en sociaal sterker.
  • Weerbare bewoners zijn geactiveerd en meer betrokken bij hun eigen buurt.