Travers Welzijn organiseert fietscursussen voor allochtone vrouwen. Vrouwelijke docenten oefenen met de cursisten zowel de theorie als de praktijk van het fietsen. Jaarlijks leren zo’n 20 tot 30 allochtone vrouwen op deze manier fietsen. Zij worden hierdoor veel mobieler en kunnen activiteiten zelfstandig ondernemen.

Effecten van de fietscursus:

  • Allochtone vrouwen integreren en participeren meer in de samenleving.

De fietscursus start op 16 april 2018 en in het najaar start de cursus op 2 september 2018
Kosten: €35,00
Duur: 14 lessen, maandag- en woensdagavond
Tijd: 18:00 – 19:30
Waar: schoolplein van OBS De Springplank, Beukenstraat 83

>Flyer Fietslessen 2018