Kinderplatform

Een kinderplatform biedt kinderen de kans om actief betrokken te zijn bij de ontwikkelingen in hun leefomgeving. Basisscholen leveren leerlingen van groep 7 en 8 die hun school vertegenwoordigen. De kinderen komen maandelijks bij elkaar en bespreken thema’s die zij belangrijk vinden. Ze koppelen ideeën terug naar hun klasgenoten en stippelen zelf acties uit. Jeugdwerkers van Travers Welzijn coachen de kinderen. De kinderen kunnen bij hun acties samenwerken met professionals zoals politie, scholen, de wijkmanager en buurtbewoners. Soms stapt het kinderplatform ook naar de lokale politiek om de belangen van kinderen te behartigen. Klik hier voor het boekje Kinderplatform. Voor meer achtergrondinformatie kijk op www.kinderplatformzwolle.nl.

Bekijk hier het filmpje van Kinderplatform Zuid in actie