Level Z is een ontmoetingsplek voor jongeren

Level Z is het jongerencentrum van Zwolle West voor jongeren tussen de 10 en 23 jaar oud. Met de focus op de leeftijdsgroep van 14 tot 18 jaar. Wij staan voor samen doen, denken, leren en dromen. Jongerencentrum Level Z is er voor alle jongeren en wij vinden het belangrijk dat je in het jongerencentrum met elkaar kan chillen, nieuwe vrienden maken en elkaar kan ontmoeten.

Level Z streeft naar participatie en talentontwikkeling voor jongeren. Talentonwikkeling gaat uit van de persoonlijke talenten, interesses en behoeften van jongeren. Door middel van talentontwikkeling maken jongeren zich sociale maatschappelijke competenties eigen. Jongeren zijn (mede)producent: activiteiten worden niet aangeboden, maar komen tot stand in co-creatie. Jongeren krijgen daarbij de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen.

Wat doen we?

  • De eigenwaarde van jongeren versterken en inzicht geven in (consequenties van) hun gedrag.
  • Jongeren helpen om zelf weer vertrouwen in de toekomst en hun ontwikkeling te krijgen door hen te helpen oplossingen te vinden voor praktische hulpvragen (op sociaal gebied, bij werk, scholing en opleiding en met officiële instanties).
  • Jongeren sociale en praktische vaardigheden aanreiken en deze in praktijk laten brengen om hun kansen in de maatschappij te vergroten: binnen de eigen sociale kring (vrienden en familie en op het gebied van school, opleiding en werk).
  • Jongeren leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag (thuis, op straat, in de peergroup, op school/werk).
  • Jongeren stimuleren en ondersteunen om een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij te leveren.

Effecten van Level Z

  • Het sociale netwerk van jongeren groeit.
  • Jongeren nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en hun omgeving.
  • De maatschappelijke participatie van jongeren neemt toe.
  • De wijk wordt veiliger en leefbaarder.
  • Jongeren staan in hun kracht.

Openingstijden

Fakkelteenz (10 t/m 14 jaar)
Dinsdag
15.30 – 17.30 uur

Flexavonden (projecten, overleg en inloop)
Dinsdag en donderdag
19.00 – 21.00 uur (14 t/m 23 jaar)

Inloopmomenten
Woensdag
14.00 – 17.00 (10 t/m 14 jaar)
19.00 – 22.00 (14 t/m 23 jaar)

Vrijdag
19.30 – 00.00 (14 t/m 23 jaar)

1e en 3e zondag van de maand
14.00 – 17.00 uur (13 t/m 23 jaar)

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kerem Aksoy, jongerenwerker.
T: (038) 420 18 53 of (06) 255 372 22
M: k.aksoy@travers.nl