Versterking van het netwerk

Een sociaal netwerk is voor iedereen belangrijk. Voor aanspraak, gezelligheid of hulp zijn we aangewezen op de mensen om ons heen. Sociale contacten helpen om een zelfstandig leven te leiden en aan de samenleving deel te nemen. Helaas lukt niet iedereen dit even goed. Wie een klein netwerk heeft, kan zich sneller eenzaam of buitengesloten voelen.

Netwerkversterking kan mensen helpen hun netwerk te vergroten of te versterken. Vaak zijn deze mensen ouders met kinderen die weinig netwerk hebben om op terug te vallen of mensen waarbij het netwerk niet meer blijkt te voldoen als gevolg van bepaalde levensgebeurtenissen. Netwerkversterking kan ertoe leiden dat mensen zich minder eenzaam voelen, dat participatie en zelfredzaamheid toeneemt en het (zelf)vertrouwen en plezier groeit. Mensen gaan er weer op uit en zijn beter opgewassen tegen lastige situaties, omdat ze een netwerk hebben waar ze op terug kunnen vallen.

 

Lees hier meer over netwerkcoaches