Participatieproject maakt mensen weer actief

Het participatieproject is een samenwerking van Travers Welzijn en de sociale wijkteams. Hier worden mensen die op trede 1, 2 of 3 van de participatieladder staan, gemotiveerd om stappen te zetten. Trede 1 betekent dat iemand in een isolement leeft en woont, geen sociaal-maatschappelijk netwerk en geen werk heeft. Wie op trede 2 staat heeft al wel wat contacten en bewoners op trede 3 hebben al enkele stappen gezet om mee te doen aan georganiseerde activiteiten. De medewerkers van Travers Welzijn nemen deel in het sociaal wijkteam en zijn in de wijken aanwezig. Omdat buurtbewoners hen kennen, zijn zij de aangewezen personen om potentiële deelnemers te bereiken. We stimuleren mensen om deel te nemen in wijkprojecten met de focus op duurzame activering en participatie. Dankzij korte lijnen met het sociaal wijkteam zijn problemen bespreekbaar en kunnen die snel worden aangepakt. Een participatieproject is een effectieve interventievorm.

Effecten van het participatieproject

  • Mensen komen uit hun isolement en gaan participeren in de samenleving.
  • Problemen die integratie belemmeren worden opgepakt.
  • De wijk wordt veiliger en leefbaarder.