‘Samen doen’ verbindt vrouwen in de wijk

Het project ‘Samen doen’ op wijkboerderij de Schellerhoeve helpt vrouwen om hun netwerk te vergroten. Er is elke week een creatieve activiteit waarbij vrouwen elkaar leren kennen, met elkaar in gesprek gaan en van elkaar leren. Hierdoor wordt het sociale netwerk van vrouwen groter en krijgen de vrouwen meer vaardigheden en competenties. Door elkaar te ondersteunen wordt bovendien zwaardere zorg voorkomen. ‘Samen doen’ stimuleert de eigen kracht van vrouwen. Travers Welzijn verbindt, verwijst en biedt de locatie.

Effecten van ‘Samen doen’:

  • De vrouwen krijgen een beter sociaal netwerk, meer zelfvertrouwen en gaan meer participeren in de buurt.
  • Er wordt minder een beroep gedaan op professionele hulpverlening.