Stichting Toegankelijk Zwolle

Travers Welzijn is actief betrokken bij Stichting Toegankelijk Zwolle (STZ). Deze stichting zet zich in voor een samenleving waarin iedereen, met of zonder beperking, volwaardig kan meedoen. Travers Welzijn initieert, ontwikkelt, denkt mee en levert de beleidssecretaris.
STZ heeft een bestuur en een werkgroep ‘Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar’. Er zijn ook tal van ervaringsdeskundigen betrokken bij de stichting. Zij signaleren en adviseren op het gebied van toegankelijkheid in Zwolle. Kortom, STZ werkt hard aan het vergroten van de toegankelijkheid van de stad, de wijk en de buurt.

Samenwerken aan toegankelijkheid

We werken momenteel samen met de gemeente aan een nieuwe aanpak om Zwolle toegankelijker te maken. De basis hiervoor is Agenda 22. Hierin beschrijft de gemeente haar uitgangspunten voor een ‘inclusieve samenleving’. Voorop staat dat we de toegankelijkheid willen verbeteren op elk niveau: stadsbreed en op wijk- en buurtniveau.

Effecten van STZ:

  • Het draagvlak voor de ‘inclusieve samenleving’ wordt groter.
  • Meedoen wordt op alle niveaus opgepakt: buurt, wijk en stad.