Taal voor Thuis

Tijdens de cursus Taal voor Thuis leren ouders hoe ze de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door te oefenen met taalspelletjes of door vragen te stellen.

Ouderbetrokkenheid

Naast het stimuleren van de taalontwikkeling heeft de cursus als doel om de betrokkenheid van ouders bij school te vergroten. Zo oefenen deelnemers met het voeren van tienminutengesprekken of het helpen bij huiswerk. Ouders werken tijdens de cursus aan thema’s waar hun kinderen ook mee bezig zijn.

Ouders worden door deze cursus zelf ook bekwamer in lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Zij kunnen hun kind daardoor beter helpen bij het huiswerk maken.

Effecten van Taal voor Thuis:

  • Met de verkregen kennis en vaardigheden kunnen ouders hun kind beter helpen.
  • Ouders hebben dankzij hun eigen ontwikkeling ook betere kansen in de samenleving.

Deze dienst omvat de volgende thema's