Taalcoaches helpen anderstaligen

Taal is belangrijk om mee te kunnen doen aan de samenleving. Niet iedereen beheerst de Nederlandse taal goed. Dit kan voor sommige mensen een belemmerende factor zijn. Met het project Taalkoppels verbetert Travers Welzijn de taalontwikkeling van anderstaligen. Er wordt een ‘taalkoppel’ samengesteld, dat bestaat uit een anderstalige buurtbewoner en een vrijwillige taalcoach. Afhankelijk van waar de anderstalige behoefte aan heeft, biedt de taalcoach ondersteuning. Het taalkoppel werkt niet alleen aan de Nederlandse taal, maar praat ook over de samenleving, boodschappen doen, waar je terecht kunt voor hulp, enzovoort. Travers Welzijn traint en begeleidt de taalcoaches en matcht de taalkoppels.

Taalkoppels wordt uitgevoerd i.s.m. Humanitas, het Gilde en Vluchtelingenwerk.

 Effecten van Taalcoaches:

  • Dankzij een betere taalvaardigheid en meer zelfvertrouwen kunnen anderstalige bewoners participeren in vrijwilligerswerk of een baan zoeken.
  • Anderstalige bewoners stijgen op de participatieladder.
  • Het sociale netwerk van de anderstalige en de taalcoach wordt groter. Er is meer begrip voor elkaars cultuur.