Uitvoeringsteams verbeteren de leefbaarheid

Om de leefbaarheid in Zwolle te verbeteren heeft elke wijk een uitvoeringsteam. In dit team nemen o.a. gemeente, corporaties, het sociaal wijkteam (SWT), politie en wij deel. Het uitvoeringsteam houdt zich bezig met opdrachten op het gebied van leefbaarheid, sociale samenhang, veiligheid en openbare ruimte. De opgaven die aandacht vragen in de wijk worden elke twee jaar vastgesteld op basis van het Buurt-voor-Buurt onderzoek. Deze enquête naar leefbaarheid en veiligheid wordt in Zwolle sinds 1995 om het jaar gehouden. In het onderzoek staan ook vragen over het leven van Zwollenaren. Zo wordt de sociale situatie van de wijk in kaart gebracht. De gemeente krijgt dankzij deze enquête meer inzicht in thema’s zoals wonen, werken, gezondheid, sociale participatie en vrije tijd. De enquête is niet het enige uitgangspunt om te komen tot de wijkopgaven, maar enkel een start en een indicatie, daarna volgen er in gezamenlijkheid de dialogen met de buurt en komt de wijkopgave tot stand.

Effecten van uitvoeringsteams:

  • Doordat organisaties in de wijk hun krachten bundelen, wordt er daadkrachtig gewerkt aan leefbaarheid, sociale samenhang, veiligheid en openbare ruimte.
  • Dankzij het inzicht dat het Buurt-voor-Buurt onderzoek verschaft, kan de sociale situatie in de wijk verbeteren.