Ondersteuning op VVE-peuterspeelzalen

In Zwolle is veel waardevol aanbod op het gebied van Voor en Vroegschoolse educatie (VVE). Ondanks dit aanbod zien we dat medewerkers op VVE-locaties voor grote uitdagingen staan als het gaat om het oplossen van groepsgerichte praktische, pedagogische en educatieve vraagstukken. Een VVE-specialist gaat professionals in Zwolle hier bij ondersteunen.

Wat doet de VVE-specialist?

  • Het ‘hands-on’ observeren, coachen en adviseren van medewerkers en hen helpen om de VVE-programma’s zo goed mogelijk aan te bieden, aangepast aan de dynamiek en diversiteit van de desbetreffende groep.
  • De VVE specialist werkt samen met Kinderopvang Plus en zet het VVE Platform in waar mogelijk.
  • Organiseren van vraaggerichte trainingen en intervisiebijeenkomsten.
  • Signaleren van stedelijke vraagstukken op VVE gebied.

Even voorstellen: de VVE-specialist

Onze VVE specialist Karin van der Berg heeft ruime ervaring opgedaan met het coachen en begeleiden van professionals met vraagstukken binnen VVE peuterspeelzalen, kinderopvang en speciaal onderwijs. Hiernaast is zij als pedagogisch medewerker A en ouderbegeleider werkzaam geweest op de dagbehandeling voor kinderen van 0-7 jaar met ontwikkelingsachterstand en gedrags – en opvoedproblemen.

 

Wil jij weten wat Karin voor jou kan betekenen? Neem dan contact op via onderstaand formulier.

  • Geef hier een omschrijving van de problemen waar je in de dagelijkse praktijk met jouw VVE-groep tegen aanloopt.

Deze dienst omvat de volgende thema's