Wonen, welzijn en zorg 038

Hoe garanderen we in onze gemeente passende, betaalbare voorzieningen en arrangementen voor wonen, zorg en welzijn in de komende 15 jaar? Over die vraag buigt een coalitie van 30 woon-, zorg- en welzijnspartijen in Zwolle zich. Travers Welzijn is een van de 8 initiatiefnemers van deze coalitie. Omdat er minder zorg beschikbaar is in verzorgingshuizen, blijven meer mensen met zorgvragen en een klein budget in de wijk wonen. Deze doelgroep heeft vaak geen groot sociaal netwerk en doet een groter beroep op zorg en welzijn. De coalitie denkt na over hoe dit het beste kan worden ingevuld in de nabije toekomst. Zwolle is met dit unieke initiatief koploper in Nederland.

Effecten van Wonen, welzijn en zorg 038:

  • Kennis op het gebied van wonen, zorg en welzijn wordt gebundeld.
  • De gemeente verzekert zich ook in de toekomst van betaalbare, passende voorzieningen.