Jeugdwerk stage

De jeugdwerkers van Travers Welzijn zetten zich in om kinderen mee te laten doen in de wijk. Zij gaan in gesprek met kinderen, ouders en professionals om te zien en horen wat er nodig is voor hen in de wijk. Vervolgens worden initiatieven genomen zoals het inzetten van School’s cool, het organiseren van (vakantie)activiteiten of doorverwijzingen naar regelingen voor gezinnen in armoede. Voor kinderen die worden gepest of geen sociaal netwerk hebben, zijn er maatjesprojecten en de bakfiets. Travers Welzijn werkt aan burgerschap bij kinderen. We laten kinderen ervaren dat zij erbij horen en dat hun mening en inspanning telt. Met de methodieken ‘Kinderplatform’ en ‘Samen doen, is samen groeien’ stimuleren de jeugdwerkers sociale competenties van kinderen. Het is belangrijk dat kinderen opgroeien in een buurt met een gezond pedagogisch buurtklimaat, waar ouders en professionals partners zijn in de opvoeding. Daarom worden ook ouders en buurtbewoners zoveel mogelijk betrokken bij onze activiteiten.

Wil jij stage lopen als jeugdwerker? Vul dan het formulier hieronder in!


Stage Jeugdwerker

  • Bijvoorbeeld: Terugkomdagen, proeven, procesverslagen etc.
  • Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 64 MB.
  • Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 64 MB.
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.