Jeugdwerk laat ieder kind meedoen in de wijk

De jeugdwerkers van Travers Welzijn zetten zich in om kinderen mee te laten doen in de wijk. Zij gaan in gesprek met kinderen, ouders en professionals om te zien en horen wat er nodig is voor hen in de wijk. Vervolgens worden initiatieven genomen zoals het inzetten van ‘school ’s cool’, het organiseren van (vakantie)activiteiten en het Kinderplatform of doorverwijzingen naar regelingen voor gezinnen in armoede. Voor kinderen die worden gepest of geen sociaal netwerk hebben, zijn er maatjesprojecten en de bakfiets. Travers Welzijn werkt aan burgerschap bij kinderen. We laten kinderen ervaren dat zij erbij horen en dat hun mening en inspanning telt. Met de methodieken ‘kinderplatform’ en ‘samen doen, is samen groeien’ stimuleren de jeugdwerkers sociale competenties van kinderen. Het is belangrijk dat kinderen opgroeien in een buurt met een gezond pedagogisch buurtklimaat, waar ouders en professionals partners zijn in de opvoeding. Daarom worden ook ouders en buurtbewoners zoveel mogelijk betrokken bij onze activiteiten.

Effecten van Jeugdwerk:

  • Door hulp aan kinderen en gezinnen in een vroeg stadium worden grotere problemen later voorkomen.
  • De sociale competenties en participatie van kinderen worden groter.
  • Kinderen voelen zich veiliger en kunnen hun talenten en vaardigheden ontwikkelen.
  • Projecten rond bewegen en gezonde voeding zorgen voor een gezondere leefstijl van kinderen en gezinnen.

Wil jij stage lopen als jeugdwerker? Vul dan het formulier hieronder in!


Stage Jeugdwerker

  • Bijvoorbeeld: Terugkomdagen, proeven, procesverslagen etc.
  • Geaccepteerde bestandstypen: pdf, doc, docx.
  • Geaccepteerde bestandstypen: pdf, doc, docx.
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.