Stages in het jongerenwerk

Wanneer je graag stage zou willen lopen als jongerenwerker kun je kiezen tussen een stage als ambulant jongerenwerker of een stage in een jongerencentrum.

Ambulant jongerenwerk

Het ambulant jongerenwerk (AJW) werkt preventief. We sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. Het AJW zoekt jongeren op in hun eigen omgeving. We leggen contact met zowel individuele jongeren als groepen. Zo krijgt onze jongerenwerker inzicht in wat de jongeren bezighoudt. Positieve initiatieven en kansen krijgen ondersteuning. Hierbij worden de competenties en vaardigheden van jongeren gestimuleerd. De doelgroep is jongeren tussen 12 en 23 jaar en de nadruk ligt op de leeftijdsgroep 14 tot 18 jaar. De vorming van jongeren is op deze leeftijd namelijk in volle gang.

Het AJW ondersteunt jongeren die om welke reden dan ook vastlopen. Sommige jongeren hebben problemen met hun omgeving, bijvoorbeeld thuis of op school. Anderen vinden het moeilijk om aan te sluiten bij leeftijdsgenoten. Onze ambulante jongerenwerkers helpen zelf of zoeken samenwerking met de omgeving van de jongere. We zetten getrainde, vrijwillige mentors en coaches in of helpen met het ontwikkelen van een steunnetwerk voor de jongere. Daarnaast maken de jongerenwerkers gebruik van het aanbod op de jongerencentra en programma’s zoals Make it! en Koppelwerk. We zetten ook samenwerkingsprogramma’s in met onderwijs, politie, Regionaal Meldpunt & Coördinatie Schooluitval en andere hulpverleners.

Jongerencentra

Naast het ambulante jongerenwerk werken er ook jongerenwerkers in de verschillende jongerencentra.

In de jongerencentra komen jongeren van alle leeftijden. Het is een ontmoetingsplek, een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen werken aan hun talenten. Talentonwikkeling gaat uit van de persoonlijke talenten, interesses en behoeften van jongeren. Door middel van talentontwikkeling maken jongeren zich sociale maatschappelijke competenties eigen. Jongeren zijn (mede)producent: activiteiten worden niet aangeboden, maar komen tot stand in co-creatie. Ze krijgen daarbij de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen. Zo groeien de jongeren in zelfvertrouwen en leren ze keuzes te maken die bij hun als persoon passen.

Als jongerenwerker in een jongerencentrum ondersteun jij deze jongeren. Je gaat met ze in gesprek en ontwikkelt activiteiten en projecten samen met de jongeren.

Onze locaties

Verspreid over de stad hebben we drie jongerencentra met elk een eigen focus en methodiek. De verschillende locaties zijn:

Lijkt het je leuk om bij ons als stagiaire jongerenwerker aan de slag te gaan? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!