Veel bewoners weten het inloophuis aan de Buxtehudestraat 88 al te vinden! Met allerlei vragen over de eigen woning of de woon-en leefomgeving kun je als bewoner van Holtenbroek naar ‘De Hud’. De woning wordt door bewoners en wijkwerkers gebruikt om initiatieven uit te denken en activiteiten te organiseren die de leefbaarheid in Holtenbroek ten goede komt.

Door als wijkwerkers nadrukkelijk in de wijk aanwezig te zijn hopen we de leefbaarheid in Holtenbroek te verbeteren. Dit doen we samen met bewoners. De deelnemende partijen zijn SWZ, Travers Welzijn, Politie en de gemeente Zwolle. Maar ook het Sociaal wijkteam van Holtenbroek maakt gebruik van De Hud.

Wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met René van Rijn.