Veel bewoners weten het inloophuis aan de Buxtehudestraat 88 al te vinden. Met allerlei vragen over de eigen woning of de woon-en leefomgeving komen bewoners van Holtenbroek 3 naar ‘De Hud’. De woning wordt door bewoners en wijkwerkers tevens gebruikt om initiatieven uit te denken en te organiseren welke de leefbaarheid in Holtenbroek 3 ten goede komt. Wijkwerkers houden er spreekuren, gesprekken en overleggen. Kinderen, jongeren en volwassenen gebruiken de Hud voor activiteiten.

Door als wijkwerkers nadrukkelijk in de wijk aanwezig te zijn hopen die instanties de leefbaarheid in Holtenbroek 3 te kunnen verbeteren. Dit in goede samenspraak en samenwerking met bewoners. De deelnemende partijen zijn SWZ, Travers Welzijn, Politie en de gemeente Zwolle. Maar ook het Sociaal wijkteam van Holtenbroek maakt gebruik van De Hud. Op dinsdagochtend (tussen 9.00 en 11.00 uur) en woensdagavond (tussen 19.00 en 20.00) uur zijn er altijd wijkwerkers aanwezig die je te woord kunnen staan.