Eerste onderzoeksbevindingen naar effectiviteit Steunouders

Steunouders zijn vrijwilligers die wekelijks een dagdeel een kind overnemen van een vraagouder. Daarmee wordt de ouder ontlast en het kind versterkt. Door de praktische steun die steunouders bieden, namelijk wekelijks een dagdeel zorg dragen voor het kind van de vraagouder, heeft de vraagouder een moment rust, tijd voor zichzelf en tijd voor anderen gezinsleden. Voor vraagouders die kwetsbaar zijn, is het van grote betekenis om tijdelijk ontlast te worden van de zorg voor hun kind. Vraagouders komen ‘op adem’ door wekelijks een dagdeel vrij te hebben. Naast de praktische steun bieden enkele steunouders ook emotionele en adviserende steun.

Steunouders is een landelijk project wat in verschillende gemeentes actief is.
In Zwolle wordt dit begeleid en uitgevoerd door Travers Welzijn en ZwolleDOET!.


De eerste onderzoeksbevindingen

Om de effecten van het project steunouders te meten is er een eerste oriënterend onderzoek naar de effectiviteit is onlangs afgerond. Vraagouders die deze vormen van steun ontvangen, geven aan dit te waarderen. Opvallend is dat steunouders enkel emotionele en adviserende steun bieden wanneer vraagouders een zeer beperkt netwerk hebben. De meerwaarde die vraag- en steunouders noemen, lijken de draagkracht van vraagouders te vergroten.

Ook voor kinderen heeft Steunouder een meerwaarde. Een aantal vraag- en steunouders noemt als meerwaarde dat het kind zich in een andere omgeving begeeft. Deze kinderen begeven zich enkel in de thuis- en schoolomgeving. Door Steunouders komen zij in aanraking en leren zij om gaan met andere regels en structuren. Kortom, Steunouder lijkt ook de draagkracht van het kind te vergroten.

Aanbevelingen

Een eerste aanbeveling voor Steunouder is om in de begeleiding van steunouders meer gericht te zijn op het signaleren van ontwikkelingsbehoefte van kwetsbare kinderen en daarbij aan te sluiten met stimulerende activiteiten. Mogelijk kan Steunouder door deze gerichtheid in toenemende mate een beschermende factor zijn voor het kind. Een tweede aanbeveling is om de reeds genoemde eigenschappen in acht te nemen die een steunouder volgens de informanten geschikt maakt. Mogelijk neemt de kans op slagen van een match daarmee toe.
(bron: actiz jeugd https://www.actiz.nl/nieuws/jeugd/2016/07/steunouder)

Meer weten project steunouders of wil je ook steunouder worden? Kijk dan hier, op 27 oktober start er weer een nieuwe cursus voor steunouders.

;