Werkbijeenkomst Polarisatie voor buurt-/opbouwwerkers en ambulant jongerenwerkers Travers Welzijn

Buurt- en opbouwwerkers en ambulant jongerenwerkers van Travers Welzijn werken in vijf stadsdelen in multidisciplinaire teams. Zij signaleren een toenemende mate van polarisatie in hun dagelijkse werk. Als verbinders in de stad hadden zij behoefte aan handvatten om hier op een effectieve manier mee om te gaan. Ron Van Wonderen van het Verwey-Jonker Instituut kwam naar Zwolle voor een verdiepende werksessie over het onderwerp. In het Huis van Kansen vertelde hij over verschillende vormen van polarisatie, oorzaken en verschijningsvormen. Met elkaar werd er gesproken over mogelijke handelingsperspectieven aan de hand van verschillende casussen uit de praktijk.

Ron kijkt positief terug op de middag: “Het was een fijne en enthousiaste groep. Ik vind het heel goed dat Travers Welzijn polarisatie een belangrijk thema vindt en investeert in de vaardigheden van sociaal werkers om effectief met polarisatie om te kunnen gaan. Want juist het sociaal domein heeft een heel belangrijke rol bij het signaleren en tegengaan van polarisatie. De inzet van sociaal werkers op verbinding in de buurten is hard nodig om te voorkomen dat fricties en ongenoegen kunnen uitgroeien tot spanningen en incidenten.”

Patrick was één van de deelnemende collega’s: “Het was goed om te horen op welke manier collega’s in andere stadsdelen te maken hebben met polarisatie en hoe ze daarmee omgaan. Ik heb er als buurt-/opbouwwerker uitgehaald dat het belangrijk is om in het contact met wijkbewoners een neutrale rol aan te nemen vanwege de onderlinge verhoudingen en belangen die onder druk komen te staan als mensen tegenover elkaar staan.”

;