School’s Cool: soepele overgang naar voortgezet onderwijs

Voor een scholier is de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs een grote stap. School’s Cool Zwolle helpt tieners die daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het project is een initiatief van Travers Welzijn. Doel is een goede start in de brugklas. Dit zorgt voor betere leerresultaten en voorkomt schooluitval. De doelgroep van School’s Cool bestaat uit leerlingen uit groep acht op elk schoolniveau, die behoefte hebben aan extra ondersteuning. De vraag komt meestal van ouders of interne begeleiders van de basisschool en soms signaleren onze jeugdwerkers zelf dat er behoefte is aan ondersteuning.

Vrijwillige coaches

De vrijwillige coaches nemen deel aan een eenmalige training voor vrijwilligers die geroganiseerd wordt door Zwolledoet! en Travers Welzijn. Hiernaast vinden er ongeveer 4 keer per jaar intervisiebijeenkomsten plaats. In 2017 vinden deze plaats in juni, september en november. De coaches ontvangen na een geslaagde match een eenmalig bedrag om eventuele kosten te kunnen financieren.

Praten met kind, ouders en school

Bij een vraag om deelname aan School’s Cool praten we altijd met school, ouders en kind. We bespreken de wens en noodzaak van deelname en kijken waar het kind behoefte aan heeft. De ondersteuning vindt vervolgens thuis plaats. De coaching focust op de schoolsituatie en wat daar nodig is om optimaal te presteren.

Effecten van School’s Cool:

  • Het kind krijgt een serieuze kans op een goede start van zijn schoolcarrière.
  • Deelnemers vallen nagenoeg niet uit en presteren op of boven hun startniveau.
  • Vrijwillige coaches vergroten hun vaardigheden en competenties.
  • Zowel het kind als de coach krijgt een groter sociaal netwerk.

Aanmeldformulier School’s Cool

Deze dienst omvat de volgende thema's