Onze belofte aan de Zwollenaar

Onvoorwaardelijk

Als je met ons in contact komt zul je merken dat we je onvoorwaardelijk accepteren. Daarbij hebben we geen agenda of doel waaraan iets moet voldoen. Jouw situatie is ons uitgangspunt. Indien nodig zullen we onze eigen grenzen aangeven.

Lef en moed

Het vraagt lef en moed om in te stappen in soms uitzichtloze situaties. Het vraagt lef en moed om ons langere tijd te verbinden aan een straat of wijk waarin al zo veel is geprobeerd en niet is gelukt. Het vraagt lef en moed om mensen een vierde, vijfde of zesde kans te geven omdat het vallen en opstaan is. Het maakt ons zelf ook kwetsbaar, maar we willen niet anders en dat is wat ons kenmerkt.

Innovatief en creatief

Ons vak vraagt een enorme creativiteit en innovatie. Vaak worden we geplaatst voor vraagstukken waar nog geen antwoord op is gevonden en proberen we door middel van projecten, gesprekken of initiatieven een oplossing te bewerkstelligen. En iedere keer weer onszelf uit te vinden, want er is vaak geen standaardoplossing. Daarom mogen we ook graag ‘buiten de lijntjes kleuren’ en denken in mogelijkheden.

Gedreven en met compassie

Hoewel we uitgaan van de kracht van mensen zijn we ook de stem voor de stemlozen of de pleitbezorger voor de medemens in een kwetsbare situatie. Juist omdat sommige generaties vatbaar kunnen zijn voor tegenslag en de aansluiting met zichzelf en de wereld om hen heen missen. Soms moeten we voor hen in de bres staan bij instanties. Omdat niemand anders het doet. Dan zijn we er.

Individueel en collectief

We werken op twee niveaus die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn: individueel en collectief. We sluiten aan bij de uitgangssituatie en talenten van mensen, vanuit het besef dat voor groei en participatie altijd een verbinding met anderen – met een collectief – noodzakelijk is. Dit collectief kent vele waardevolle vormen. Soms zijn ze er al en soms worden ze door ons gecreëerd. Anderzijds signaleren we in het collectief ook de individuele ondersteuningsvraag waar we mensen verder mee helpen. Het een kan niet zonder het ander.