Praktische handleiding voor het organiseren van een ‘Jongeren over..’

Deze handleiding is er voor jongerenwerkers of andere professionals die met jongerenparticipatieaan de slag willen gaan door middel van de ‘Jongeren over…’-methode.

Download als PDF


Samen doen is samen groeien

Groepsgericht werken aan sociale competenties van kinderen.

Download als PDF


ABC-methode

De ABC-methode geeft heldere en praktische handvatten om jongeren actief en op een hoog niveau te laten participeren.

Download als PDF


Cyberpesten

Een film en werkvormen om in gesprek te gaan over cyberpesten.

Download als PDF


Groenboxen

Groenboxen zijn stevige houten kisten gevuld met spelkaarten waarmee ieder buitenavontuur kan gaan beginnen.

Download als PDF