Het jongerenwerk is een laagdrempelige dienst voor alle jongeren van 10 tot 23 jaar die ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien in de samenleving. We focussen ons op jongeren in kwetsbare situaties. Ons doel is het versterken van de persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke participatie van jongeren in alle niveaus van de samenleving. We richten ons op gedragsbeïnvloeding, het leren aangaan van sociale verbindingen met anderen, het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren van maatschappelijke participatie.

Aanpak

De volgende drie pijlers zijn kenmerkend voor het jongerenwerk van Travers Welzijn.

1. Positief
Als we met jongeren werken dan zien we op de eerste plaats iemand die iets kan. Een jongere met het talent om iets voor zichzelf of een ander te doen. Daarom staat het perspectief van jongeren voor ons altijd centraal.

Door talentontwikkeling en participatie stellen we jongeren in staat om de competenties te leren die de participatiesamenleving van hen vraagt. Bijvoorbeeld het leren verantwoordelijkheid te dragen en jezelf continu te blijven ontwikkelen.  We ondersteunen jongeren bij wat zij zelf willen doen en willen bereiken. Hierbij maken we gebruik van de kracht van jongeren en hun netwerk. We verbinden jongeren met verschillende achtergronden aan elkaar omdat we geloven dat jongeren van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken. We werken preventief en willen problemen voorkomen. Daarom signaleren we risico’s, maar focussen we vooral op de factoren die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van jongeren.

2. Persoonlijk
Hoewel we vaak met groepen jongeren werken, hebben we altijd oog voor het individu. We investeren in de relatie tussen jongeren en professionals, waarbij persoonlijk contact en onderling vertrouwen belangrijke uitgangspunten zijn.

In onze maatschappij worden jongeren voortdurend aangesproken om bewuste keuzes te maken en hun eigen pad te kiezen. We stimuleren deze autonomie door jongeren bewust te maken van hun gedrag en handelingsalternatieven te bieden. Hierin hebben we een coachende rol, waarbij we jongeren doelgericht helpen om bewuste keuzes te maken. We sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. We gaan naar jongeren toe: op straat, op school, bij verenigingen, maar ook online. De jongerenwerkers zetten zichzelf als persoon in, binnen een professionele relatie met jongeren. We zijn open en eerlijk en laten zien dat we met jongeren meeleven en trots op hen zijn. Doordat we dichtbij jongeren staan, hun taal begrijpen en betrouwbaar zijn, nemen jongeren onze adviezen serieus.

3. Maatwerk
We geloven niet in vaste formats of procedures. Elke jongere is uniek, dus is onze aanpak dat ook.

Een specifiek kenmerk van jongeren/pubers is dat ze op zoek zijn naar hun identiteit. We vinden het belangrijk dat jongeren de kans krijgen om zichzelf te leren kennen. Minstens zo belangrijk vinden we  dat jongeren zelfvertrouwen krijgen. Zelfvertrouwen is een voorwaarde om ergens beter in te worden. Daarom geven we jongeren erkenning en waardering.  Jongeren leren het meest als ze worden uitgedaagd op hun eigen niveau in een veilige omgeving waarbij aandacht is voor hun niveau en wensen. Daarom ontwerpen we activiteiten en programma’s die aansluiten bij de interesses van jongeren. Hierbij kunnen wij verschillende rollen aannemen. We geven jongeren de verantwoordelijkheid die bij hen past. Jongeren kunnen bij ons zonder druk, ongedwongen, in hun eigen tempo en vanuit hun eigen motivatie aan de slag. We hebben veel verschillende projecten en methoden. Als een bestaande aanpak niet past, dan ontwikkelen we een nieuwe. We sluiten aan bij bestaande initiatieven en stimuleren ons professionele netwerk om net als wij maatwerk te leveren.

Download hier de opgemaakte versie van onze Visie jongerenwerk.

Projecten en activiteiten

Wij bieden verschillende projecten en diensten aan voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Deze vind je allemaal terug op de website. Toch kan het zijn dat je vragen hebt over bepaalde diensten, of niet goed weet welk project het beste aansluit op de vraag van een jongere. Daarvoor kun je contact opnemen met jongerenwerker Arend Jan Poelarends. Arend Jan is bereikbaar op 06 – 2827 9179. Je mag ook een mailtje sturen naar a.poelarends@travers.nl of onderstaand formulier invullen.

  • Als je contact opneemt vanuit een organisatie, vul hier dan in voor welke organisatie je werkt.