Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023 (PDF)

Ons jaarverslag heeft een nieuw jasje! Waar we vorige jaar zelf de pen pakten, vertellen in het jaarverslag 2023 de bewoners van Zwolle wat voor effect de inzet van ons werk op hen heeft. Zo vertellen Nivin en Danya over de ontmoetingsbijeenkomsten die zij organiseren in de wijk en vertellen Annemarie en Marijke over hoe het contact in de buurt is verbeterd.

Neem voor vragen contact op met Elske Heinen of Christian Bleeker, managers Travers Welzijn.


 

Onderwijskansenbeleid

Jaarrapportage 2022 (PDF)

In deze rapportage geven wij inzicht in de activiteiten, resultaten, effecten en signaleringen van de projecten Kinderopvang Plus, VVE Platform en Taal & Gezin tot juni 2022.

Neem voor vragen contact op met Elske Heinen, manager Travers Welzijn.


Sociale activatie en herstel (SAH)

Jaarrapportage 2023 (PDF)

In deze rapportage geven wij inzicht in de activiteiten, resultaten, effecten en signaleringen van onze inzet met betrekking tot Sociale Activatie en Herstel (SAH).

Neem voor vragen contact op met Christian Bleeker, manager Travers Welzijn.


Wijkgericht welzijnswerk en stedelijke programma’s

Jaarrapportage 2022 (PDF)

In deze rapportage geven wij inzicht in de activiteiten, resultaten, effecten en signaleringen van ons wijkgericht welzijnswerk (jeugdwerk, ambulant jongerenwerk, buurt- en opbouwwerk en Buurtbemiddeling) en de stedelijke programma’s Toegankelijk Zwolle, Deltion Jongerenteam, Fakkelteit, MakeIt!, School’s Cool, Jongerenraad, Vrouwen Coachen Meiden, Buurtsportcoaches, Jongerenplatform Blauwhaus en Impacter.

Neem voor vragen contact op met Elske Heinen of Christian Bleeker, managers Travers Welzijn.


Jeugdland

Evaluatie editie zomervakantie 2022 (PDF)

In de zomervakantie organiseerden de jeugdwerkers in de stadsdelen Oost, Midden en Zuid Jeugdland. In deze rapportage blikken we terug.

Neem voor vragen contact op met Elske Heinen, manager Travers Welzijn.


Expeditie Wijs

Tussenevaluatie editie zomervakantie 2022 (PDF)

In deze rapportage evalueren wij Expeditie Wijs, editie zomervakantie 2022.

Neem voor vragen contact op met Elske Heinen, manager Travers Welzijn.