Samen versterken we de buurten van Zwolle!

Travers Welzijn zet zich actief in voor de leefbaarheid in wijken en buurten. We werken met bewoners(organisaties) en professionele partners aan een sociale omgeving die toekomst heeft. We verbinden actieve bewoners aan bewoners die hulp nodig hebben. We gaan uit van het standpunt dat iedere bewoner – jong en oud – iets kan betekenen voor een ander en van waarde kan zijn voor onze samenleving. We gaan met kinderen, jongeren en volwassenen  op zoek naar hun talenten en stimuleren hen om deze wijk – en of buurtgericht in te zetten. Op deze manier worden kwetsbare en weerbare bewoners in hun kracht gezet.

Leefbaarheid in de wijken

Om de leefbaarheid te vergroten, biedt Travers Welzijn diensten op het gebied van welzijn, ontmoeting, participatie en ontwikkeling. Onze kinder-, jongeren en opbouwwerkers hebben een uitgebreid netwerk van bewoners, activiteiten en locaties in de wijken en buurten. Zij creëren een veilige en warme omgeving waar iedereen zich welkom voelt.

Onze kernwaarden

Wij willen een bron van groei zijn voor individuen en voor gemeenschappen.
We verbinden individuele mensen en groepen in de samenleving met elkaar, omdat ze samen meer bereiken. Daarbij zijn we onderscheidend, want als je iets wil bereiken heb je lef nodig.

Onze thema’s

De activiteiten van Travers Welzijn worden preventief ingezet. We nemen de eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen, jongeren en volwassenen  als uitgangspunt en ondersteunen hen in het maken van stapjes op de participatieladder. Bewoners die deelnemen aan onze activiteiten worden gevraagd en gemotiveerd om ook bij te dragen aan de ontwikkeling van anderen. Onze activiteiten zijn gericht op de volgende thema’s:

1. Leren en ontwikkelen
2. Weerbaarheid en eigen kracht
3. Zorg en ondersteuning
4. Prettige en veilige leefomgeving
5. Participatie en integratie

Doelstelling van de organisatie

Stichting Travers heeft als doel het (doen) bevorderen van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen, het welbevinden van de bevolking en de leefbaarheid van de samenleving in buurten en wijken door burgers, alsmede het (doen) bevorderen van de professionele opvang van kinderen en jeugdigen, alles in de meest ruime zin van het woord. Travers Welzijn is door de belastingdienst aangewezen als ANBI-stichting (algemeen nut beogende instelling). Op de website van Travers.nl lees je hier meer over. Ook vind je hier de jaarverslagen en beleidsplannen.

Advies en ondersteuning

Travers Welzijn heeft expertise in huis over: het bewerkstelligen van sociale verbinding, sociaal-maatschappelijke participatie en vergroten van burgerkracht.

Professionals van Travers Welzijn kunnen ondersteuning verlenen aan gemeenten, welzijnsorganisaties, overige maatschappelijke organisaties en actieve groepen burgers/bewoners.

Diensten die Travers Welzijn kan aanbieden zijn:

  • advies: analyse, onderzoek, plan van aanpak, procesbegeleiding
  • project-kwartiermaker
  • projectleider
  • training
  • detachering

Wil je meer informatie over wat wij kunnen betekenen voor je organisatie? Neem dan contact met ons op via Esther Kloosterziel of bel (038) 750 83 17.
 

ZwolleDoet!

Travers Welzijn werkt nauw samen met vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! Ook is het steunpunt mantelzorg opgenomen in ZwolleDoet! Meer informatie over ZwolleDoet! is te vinden op de website: www.zwolledoet.nl

.