“Het is super waardevol als je ziet dat een kindje stappen heeft gemaakt”

Ferdy is 20 jaar en is eerstejaars Pedagogisch Management Kind & Educatie op Windesheim. Het hele schooljaar loopt hij één dag in de week stage bij het VVE Platform. In de ochtend is hij meestal op de peuteropvang. Morgen begint hij bij een nieuwe locatie. Hij gaat dan kennismaken met het kindje met de hulpvraag en – samen met een medewerker van Kinderopvang Plus – een plan van aanpak met de doelen maken.

Peuteropvang

Die hulpvragen kunnen variëren van een taalachterstand tot het niet tot spel kunnen komen. “Bij de vorige peuteropvang begeleidde ik een jongetje dat vooral problemen had met taal en dat zorgde ook voor andere problemen. Hij kon zich niet uiten en dat frustreerde hem. Hij vond het heel gaaf om een spoorlijn te bouwen, dus dat deden we vaak. Tijdens het bouwen probeer ik hem dan te prikkelen met taal door veel te benomen: hé, kijk een trein, een boom en een huis. Je hebt één, twee, drie treinen. Daarmee stimuleer je de taalontwikkeling.”

De pedagogisch medewerkers op de peuteropvang zijn erg blij met de extra inzet van de VVE-stagiaires als Ferdy. “Ze zijn altijd heel blij als ik er ben. Een kindje met een hulpvraag vraagt in de groep best veel aandacht. Als ik er ben, kan ik die individuele aandacht geven en heeft de PM’er ruimte voor de andere kinderen.”

Thuissituatie

Naast de hulpvragen op de peuteropvang, komen de stagiairs van het VVE Platform ook bij de kinderen thuis. Zo begeleidt Ferdy zo’n drie kinderen op een dag. De kinderen waar Ferdy thuiskomt gaan al naar de basisschool. Dat is best wel een verschil, vertelt Ferdy: “Je komt echt bij mensen thuis, je zit daar aan de keukentafel. En daar ga je ze dan helpen. Door middel van spelletjes, helpen met huiswerk. Meestal heb ik voor en na de activiteiten ook een gesprekje met de ouders.”

Ontwikkeling

Volgens Ferdy is geduld een belangrijke factor: “Soms zie je vijf weken achter elkaar geen verandering, en dan ineens de week erop zie je wel verandering. Een leuk voorbeeld was een jongetje dat niet zelfstandig naar de wc wilde gaan. Ik moest hem altijd helpen en opeens – zo uit het niets – doet ie het helemaal zelf! Het is echt super waardevol als je ziet dat een kindje stappen heeft gemaakt. Daar doe je het uiteindelijk voor.”

Afwisselend

Een stage bij het VVE Platform is volgens Ferdy erg afwisselend en met drie hulpvragen op een dag best wel een uitdaging. “Je bent heel vrij in wat je doet. Je hebt wel kaders – werken aan de hulpvraag – maar je kan je eigen creativiteit kwijt in spelletjes of dingen die je gaat doen, in hoe je iets aanpakt.” Ferdy vindt het ook fijn dat hij er niet alleen voor staat. “Je kan de medewerkers van Taal & Gezin en Kinderopvang Plus altijd om advies vragen. Als je ergens wordt geplaatst, gaat er altijd iemand van Taal & Gezin mee.”

Intervisie

De tweewekelijkse intervisies zijn altijd belangrijk en mooie momenten waarin ik mijn ervaringen kan delen en waarin ik ervaringen van anderen hoor. Hier leren we met én van elkaar: we vertellen wat we hebben meegemaakt, zowel negatief als positieve momenten. We luisteren naar elkaar en geven elkaar adviezen en mogelijkheden over het aanpakken van situaties in stage. Zo heb je toch een bepaald gevoel van verbondenheid omdat we allemaal hetzelfde doen en omdat je veel alleen bezig bent op stage.”