Natuur doet je goed. Samen zijn met dieren, aanpakken in de (moes)tuin, wandelen in het groen, het heeft vaak een positief effect op je welzijn. Bij de wijkboerderijen van Travers Welzijn zijn er meerdere mogelijkheden om de natuur te ontdekken en erover te leren: natuur- en milieueducatie.

Informatie en voorlichting
Met informatieborden, vrijwilligers en medewerkers worden bezoekers van de wijkboerderijen ter plekke voorgelicht over bijvoorbeeld: welk voer goed is voor welke dieren, hoe dieren in de natuur leven en wat er allemaal groeit, kruipt en vliegt op de boerderij en in de wijk.

Zintuiglijke beleving
De zintuiglijke beleving wordt geprikkeld door attributen waarmee bezoekers zelf aan de slag kunnen. Voel de vachten van de verschillende boerderijdieren en ontdek op de boerderij van welk dier de vacht is. Of een voelton, met daarin voorwerpen die thuishoren op de boerderij, zoals hoefijzers, schapenwol, hooi en veren.

Leskisten
Voor scholen en buitenschoolse opvang zijn er leskisten met verschillende thema’s, waaronder ‘bijen en insecten’, ‘vogels’ en ‘dieren van de boerderij’. In de leskisten zitten materialen en voorwerpen om zowel op school als op de wijkboerderij aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld uilenballen uitpluizen of vogels spotten. Op de wijkboerderij is ruimte beschikbaar. De kisten zijn ook beschikbaar voor verjaardagsfeestjes of buurtactiviteiten.

Activiteiten op de boerderij
De wijkboerderijen organiseren samen met partners, waaronder Natuur en Milieu Overijssel, boerderijfeesten met educatieve spelletjes en workshops. Ook andere organisaties kunnen hun activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie organiseren op de wijkboerderijen. Organisaties die dat doen, zijn bijvoorbeeld IVN en de Zwolse Schaapskudde. IVN organiseert Oer is Stoer, waarbij kinderen onder meer leren hoe ze vuur maken zonder lucifers, vis roken of pizza bakken in een houtoven. De schaapsherder vertelt hoe de schapen leven en demonstreert het scheren.