‘Natuurlijk samen’. Dat is in twee woorden de achterliggende gedachte van de wijkboerderijen. De boerderijen zijn door de jaren heen steeds meer een coproductie geworden. Een coproductie tussen Travers Welzijn als initiator/eigenaar, de gemeente Zwolle, wijkbewoners, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en hun doelgroepen, kinderopvang en onderwijs.

Initiatief uit de wijk
De wijkboerderijen zijn er voor en dankzij initiatief vanuit de wijken. Of het nu gaat om de inrichting van de terreinen of het bedenken van activiteiten, het komt vanuit de wijk. Travers Welzijn heeft een proactieve rol door ondernemerschap te tonen, kennis te delen en mensen en organisaties te verbinden.

Ontmoeting, participatie en bewustwording
In grote lijnen kun je zeggen dat er op de wijkboerderijen aandacht is voor drie hoofdthema’s: samenbrengen van mensen, participatie & activering en bewustwording op het gebied van natuur & milieu. Sociale binding begint met ontmoetingen tussen allerlei partijen en mensen. Meedoen kan door deel te nemen aan bestaande activiteiten of door ze zelf te organiseren. Voor ontwikkeling en bewustwording op het gebied van natuur en milieu is er alle ruimte dankzij alle groene faciliteiten. Bij alles wat wordt gedaan of bedacht, gaan we uit van de eigen kracht van alle betrokkenen; het is het proces van de bezoeker, de wijkbewoner en/of de betrokken organisatie; Travers Welzijn faciliteert. Middels de wijkboerderijen werken bewoners aan hun competenties, dromen en doelen, zodat zij hun leven kunnen vormgeven.