Voor verwijzers

Heb je via je werk contact met Zwollenaren die burenoverlast of andere problemen met buren ervaren? Je kunt helpen door naar buurtbemiddeling te verwijzen.

Veel mensen ervaren een drempel om gebruik te maken van onze dienstverlening. Dit kan komen door onbekendheid, onzekerheid of bijvoorbeeld het idee dat er toch niet met de buren te praten valt. Dat is jammer, want de spanning neemt dan alleen maar toe en een oplossing raakt buiten beeld.

Voorwaarden buurtbemiddeling

Wij bemiddelen bij problemen tussen buren of buurtgenoten en dus niet tussen een bewoner en een bedrijf of instelling. Om te kunnen bemiddelen is het belangrijk dat mensen in gesprek willen gaan. Ook moeten mensen bereid zijn om zich in te zetten voor verbetering. Natuurlijk kun je altijd bellen om te overleggen of buurtbemiddeling iets kan betekenen in een specifieke situatie.

Buurtbemiddeling is niet geschikt in de volgende situaties:

  • buitensporige agressie
  • verslaving
  • ernstige psychiatrische problematiek
  • crisissituaties
  • conflicten binnen één familie

Doorverwijzen

Het is niet nodig om beide buren naar ons te verwijzen. Wij kunnen starten met de buur die overlast ervaart. Vraag wel instemming van de betrokkene om zijn of haar contactgegevens aan ons door te geven. De coördinator neemt dan binnen drie werkdagen contact met hem of haar op. Jij krijgt daarna een terugkoppeling of buurtbemiddeling is ingezet en of er een bemiddelingsgesprek volgt. Je wordt tussentijds ook op de hoogte gehouden van de voortgang.

Doorverwijzen kan via Marianne Grooten via m.grooten@travers.nl of via 038 750 83 00.

Privacy

Vertrouwelijkheid staat bij ons voorop. Dat wil zeggen dat we zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en dus geen inhoudelijke informatie terugkoppelen. Meer weten over hoe wij omgaan met persoonsgegevens? Lees dan ons privacystatement.