Bewoners Moerbeistraat steken samen de handen uit de mouwen

Anneke en Marijke wonen allebei in de Moerbeistraat in Diezerpoort. Marijke nu zo’n elf jaar, Anneke al vijfendertig jaar. Lange tijd was het erg onrustig in hun straat. Zo lag er veel rotzooi in het groenperkje, werd er drugs gedeald en werd de straat als sluiproute door auto’s gebruikt. “De Moerbeistraat had echt een slechte naam”, blikt Anneke terug. Ook
was de verbinding tussen de buren ver te zoeken. Bewoners kenden hoogstens hun directe buren, maar er was verder weinig contact. Toen een bewoner verhuisde, zag opbouwwerker Marc gelegenheid om de bewoners met elkaar te verbinden. Samen met wijkregisseur Ilse organiseerde hij een bijeenkomst op de straat. “Het was heel koud”, vertelt Marijke. “Gelukkig was er warme soep, koffie en thee. Er kwamen – voor ons doen – best veel buren op af. We hebben heel fijn met elkaar gekletst over wat we graag zouden willen veranderen in de straat. We konden allemaal onze wensen en ideeën opschrijven. Daar zijn we mee aan de slag gegaan.”

Groenvoorziening, afval en elkaar vaker zien

Zo was er de wens om de groenvoorziening aan te pakken, de afvalinzameling te verbeteren en om elkaar als buren vaker te zien. Anneke vertelt: “Veel buren kenden elkaar niet eens, mensen liepen wel door de straat maar je had geen idee wie het waren. Nu we de samenkomsten hebben op bijvoorbeeld Burendag en met Oud en nieuw, leer je veel meer mensen kennen. Mensen spreken elkaar ook meer aan. Dat is echt wezenlijk veranderd.” Marijke trekt het boetekleed aan: “Ik was eigenlijk ook alleen maar aan het werk, en nu zit ik regelmatig bij Anneke aan de keukentafel. Ik heb ook meer contact met mijn directe buren. Het is nieuw, maar wel echt heel leuk.”

“de Moerbeistraat had een slechte naam. het is echt wezenlijk veranderd doordat we elkaar meer spreken.” buurvrouw Anneke

Initiatieven worden postitief opgepakt

“We zijn begonnen met de groenvoorziening, plantjes en hanging baskets. De gemeente heeft een schema gemaakt voor de vergroening. Marijke is erg blij dat er dit jaar nog actie op ondernomen wordt. “Omdat wij zo positief zijn, willen ze ons ook graag helpen. Je krijgt er echt wat voor terug.” Bij de containers lag regelmatig veel troep. Samen met andere buren regelden Anneke en Marijke met de gemeente dat er palen geplaatst werden, waar buren hun vuilniszakken aan op konden hangen. De gemeente komt ook vaker langs om vuilnis op te halen. “En wat heel erg leuk was, was het ophangen van de kerstverlichting. Die heeft Rob samen met een andere buurman opgehangen. We hebben iedereen uitgenodigd voor een feestelijke aftrap van de kerstversiering in de straat.”

Op de vraag of het veel tijd kost antwoord Rob, de man van Anneke, volmondig ‘ja’. Het uitzoeken, buren bevragen, organiseren kost veel tijd. Maar alle drie merken ze een enorm verschil. “Het voelt veel gemoedelijker, het is rustiger. We hebben ons ook wel onveilig gevoeld, zegt Marijke. ”We hebben nu een whats-app groep en een bord met Whats app-buurtpreventie. Als er iets verdachts is, melden we dat in de app. Al ben ik nog wel eens de enige die dan ook echt naar buiten gaat,” grapt Rob.

Onderlinge verbinding vergroot

Dankzij de inzet van Marijke, Anneke, Rob en ook andere buren is de onderlinge verbinding in de straat enorm vergroot. Rob is trots en Marijke is blij met wat ze bereikt hebben. “Het geeft energie. Je kijkt echt anders tegen je buren aan.” En Rob? Die staat inmiddels bekend als ‘de meneer van de kerstlampjes van nummer 2!