Positiviteit door politiekids

Wie in Holtenbroek of Stadshagen mini-politieagentjes tegenkomt, weet dat hij te maken heeft met Politiekids. Momenteel zijn er weer kinderen van 7 tot 12 jaar in training. Het doel? Het project is zo veelzijdig dat er meerdere doelstellingen nagestreefd worden. O.a. kinderen bewust laten worden van het belang van een gezonde leefstijl, sport, bewustwording in het verkeer, normen en waarden meegeven, inzet voor leefbaarheid en veiligheid van de eigen wijk en een positieve bejegening bewerkstelligen met de politie en andere wijkprofessionals.

‘Meneer, mag ik u iets geven?’ Met een mengeling van verlegenheid en trots deelt een groep kinderen foldertjes uit in Winkelcentrum Holtenbroek. ‘Doelwit’ van de Politiekids-actie zijn mensen die tegen de regels ingaan door te fietsen in het winkelgebied. In de folders staat dat fietsen in het winkelcentrum verboden is en mensen die dat toch doen, een boete riskeren. Van politieagent Danny Schoenman hebben de kids een duidelijke richtlijn meegekregen: ‘spreek de mensen aan op veiligheid. Vertel dat fietsen in een voetgangersgebied ongelukken kan veroorzaken. We gaan op pad om de veiligheid te verbeteren, niet om mensen te straffen.’

Herkenbaar aan een geel hesje, een zwart petje en een echte politiekidsbadge oogsten de kinderen heel wat vrolijke en vriendelijke reacties. Stuk voor stuk stappen de mensen netjes van hun fiets om de weg te voet te vervolgen. ‘Wat goed dat jullie dat komen doen’, krijgen de kids geregeld te horen.

Die positiviteit is precies wat het project Politiekids volgens Schoenman teweeg moet brengen. ‘We willen kinderen én wijkbewoners op een positieve manier in aanraking brengen met de politie. Voorheen bestond hier in bijvoorbeeld de wijk Holtenbroek nog wel een negatief beeld van de politie. Nu zwaaien zowel kinderen als hun ouders geregeld naar de politie. Het beeld is veranderd: de politie is er niet alleen om boetes uit te delen, maar ook om mensen te helpen. ’Ook in het gedrag van de kinderen is al merkbaar resultaat geboekt, sinds het project in september 2014 van start ging. ‘Rommel gooien ze niet zomaar van zich af, maar gaat steeds vaker netjes in de afvalbak’, zegt Olha Lahovska, jeugdwerker van Travers Welzijn. De kinderen die deelnemen aan Politiekids komen wekelijks samen. Lang niet iedere keer gaan ze met de politie op pad. Conditietraining, weerbaarheid, sociale vaardigheden, doorzettingsvermogen en communicatie zijn even zo goed thema’s waarmee de groep aan de gang gaat. Lahovska: ‘het project is een initiatief van Travers Welzijn en Politie Zwolle, waarbij wordt samengewerkt met atletiekvereniging AV PEC, basisscholen in Holtenbroek en Stadshagen, Doomijn, gemeente Zwolle, het Deltion College en Sportservice Zwolle. Het fenomeen Politiekids is vanuit het westen van het land komen overwaaien naar Zwolle. Hoewel Zwolle dus niet de uitvinder van het project is, kijken de andere, pak ‘m beet, 25 steden met bewondering naar de Zwolse uitvoering. ‘Wij zijn de enige die het zo breed hebben aangepakt, compleet met sportinstellingen en dergelijke’, zegt Schoenman. ‘Op die manier komen een gezonde leefstijl, beweging en samenwerking ook aan bod. Steden als Utrecht, Eindhoven en Groningen zijn zich het Zwolse model van Politiekids aan het eigen maken. En Lelystad heeft het al helemaal overgenomen.’

Meer informatie over het project: René van Rijn r.vrijn@travers.nl en Danny van den Beld d.vdbeld@travers.nl