Ruimte om te mogen participeren laat kinderen zien dat ze ertoe doen, dat ze erbij horen en dat zij een waardevolle plek hebben in de maatschappij. Als we kinderen laten meebeslissen, erkennen we één van de meest basale behoeften van kinderen: het gevoel inspraak en invloed te hebben.

Participatie is hiermee een essentieel onderdeel van een positieve ontwikkeling. Wat betekent dat we kinderen écht serieus moeten nemen. Met het organiseren van activiteiten rond kinderparticipatie en het betrekken van kinderen bij beslissingen ben je er nog niet. Kinderparticipatie is voor de gemeente Zwolle en Travers Welzijn geen activiteit, maar een basishouding. Het betekent kinderen serieus nemen, kinderen centraal stellen, kinderen medeverantwoordelijk maken, de eigen talenten laten ontdekken en ontwikkelen en hen laten ervaren dat ze nodig zijn.

De laatste week van september, van 25 tm 29 september, organiseren wij De Week van De Zwolse Kinderraad. Deze week staat volledig in het teken van de nieuw op te zetten Zwolse Kinderraad. Alle leerlingen uit groep 7 ontvangen via hun school een uitnodiging om deel te nemen aan de campagneweek.

Wat is De Zwolse Kinderraad?

De Zwolse Kinderraad is een participatieraad die meedenkt, meepraat en meebeslist over wat er nodig is in de stad. Twee leerlingen uit groep 7 van elke Zwolse basisschool nemen voor de duur van één schooljaar plaats in De Zwolse Kinderraad, waar zij worden gevraagd om hun ervaringen, meningen, wensen en ideeën over de stad te delen. Deze kinderraadsleden zijn als het ware de oren, de ogen en de stem van onze jonge Zwolse burgers.

In oktober 2023 vindt het eerste evenement van De Zwolse Kinderraad plaats. Op deze dag worden twintig kinderen uit de Zwolse Kinderraad gekozen om plaats te nemen in het Kindercollege. Het Kindercollege zet de meningen en ervaringen van de Zwolse Kinderraad om in concrete plannen. Ook komen zij – in samenwerking met de gemeenteraad, wethouders en burgemeester – in actie om hun eigen plannen waar te maken.

 

Groep 7 aanmelden voor De Week van De Zwolse Kinderraad

  • Gegevens van de school

  • Gegevens per groep