Bewoners uit Westenholte organiseren samen creatieve workshops

Al bijna vier jaar terug leefde er in Westenholte een grote behoefte om ‘iets te doen’ met kunst en cultuur én elkaar te ontmoeten. Buurt-/opbouwwerker Esther kwam in contact met een kunstenaar uit de wijk. Samen kwamen ze op het idee van het kerstbomenproject, waarbij ze buurten uitnodigden om met allerlei verschillende materialen kerstbomen voor de hele straat te maken. Dat resulteerde in tien buurten waar bewoners van jong tot oud samen aan de slag gingen. Dit sloeg aan!

Buurt-/opbouwwerker Esther: “We zagen ook voor de lange termijn kansen om buren met elkaar te verbinden door middel van creatieve workshops. Ik vroeg extra subsidie aan via het Buurtcultuurfonds en we gingen op zoek naar een locatie in Westenholte waar creatief gewerkt kon worden.” Die was er: een leegstaande schuur die is omgedoopt tot de Cultuurschuur Westenholte. Inmiddels is de schuur afgebroken, en maken we gebruik van een soort garage van een wijkbewoner die het initiatief een warm hart toedraagt. Bewoners kunnen om de week meedoen aan workshops die worden gegeven door wijkbewoners met een bepaald talent of vaardigheid. De laagdrempeligheid van de plek door de sfeer, het open karakter, vrijwillige bijdrage en geen prestatiedruk, maakt dat ook mensen die wat moeilijker contactleggen zich snel welkom voelen.

Een fijne plek om andere bewoners te ontmoeten

Naast het werven van mensen in de wijk – voor wie de Cultuurschuur een fijne plek zou kunnen zijn – zette Esther zich ook in om een plek te creeëren waar het leuk en gezellig is, waar mensen gelijkgestemden vinden en waar ze elkaar ontmoeten.

Initiatief van de wijk

Omdat het echt een project van en voor bewoners uit de wijk is, deed Esther als professional een stap terug. “Het is belangrijk dat een initiatief als dit geïntegreerd wordt in de wijk. Dat het wordt teruggegeven. Sinds vorig jaar is er een aantal vrijwilligers dat de workshops organiseert. Samen met Muziek in de Wijk zijn dat de workshops die nog lopen.”

Het effect van deelname aan de workshops en andere activiteiten in de Cultuurschuur is soms groot. “Eén van de deelnemers vertelde dat ze wat depressief was geweest, maar dat ze – doordat ze veel meer onder de mensen kwam in de Cultuurschuur – minder afspraken met haar psycholoog nodig had. Dat is
supermooi!”