Participatie en integratie

Travers Welzijn werkt wijkgericht en zorgt voor de juiste voorwaarden, zodat bewoners (jong en oud) zich kunnen ontplooien en vooruit kunnen komen in de maatschappij. Samen met partnerorganisaties en vrijwilligers in de wijk realiseren we participatieplekken. Hier kunnen bewoners integreren en actief deelnemen aan de samenleving.

Digitale participatie

De maatschappij is steeds meer aan het digitaliseren. Voor veel bewoners is digitalisering een positieve ontwikkeling. Er kan makkelijker en sneller contact worden gelegd. Er zit ook een andere kant aan de digitalisering. Er is een grote groep bewoners die niet digitaal vaardig is en daardoor tussen wal en schip dreigt te komen.

Effecten

• Zelfredzaamheid van bewoners wordt groter
• Bewoners vinden werk
• Mensen hebben weer contact met familie in het buitenland
• Mensen kunnen hun eigen administratie bijhouden
• Mensen maken meer gebruik van bestaande voorzieningen

Om bewoners digitaal vaardig te maken zijn er een aantal activiteiten waarin gestimuleerd wordt zelf aan de slag te gaan.

Digi Servicepunt

Bewoners gaan zelf aan de slag met digitale vragen. Indien nodig krijgen zij ondersteuning van vrijwilligers. Zij kunnen gebruik maken van aanwezige computers.
Ook samen bellen naar officiële instanties en het invullen van formulieren (ook digitaal) behoort tot de mogelijkheden.

Voorbeelden:
• Iets opzoeken of uitzoeken op internet
• Het gebruik van uw pc
• Het printen van documenten
• Sollicitatiebrief en CV maken
• Zoeken naar vacatures, inschrijven op werk.nl
U kunt ook denken aan:
• Belastingdienst: DigiD aanvragen/aangifte GBLT (gemeentelijke belastingen en waterschap)
• Gemeente Zwolle (voorzieningen voor minima)
• Bankinstelling
• Nutsbedrijven
• UVW
• Ziektekostenverzekering
• Inschrijven bij de Woningzoeker

Elke donderdagochtend 9.00 tot 12.00 uur in Wijkcentrum Holtenbroek.
Contactpersoon: Petra Staas

Computervaardigheden

In 10 lessen krijgt u de mogelijkheid de basisvaardigheden van de computer te leren.
Elke vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur in Wijkcentrum Holtenbroek.
Contactpersoon: Petra Staas

Digitale cursus

Vrijwilligers met verschillende nationaliteiten geven ondersteuning op eigen apparaat (smartphone, laptop, tablet) ook in eigen taal.
Elke woensdag van 13.00 tot 15.00 uur.
Contactpersoon: Sawsan Alzuhairi