Participatie en integratie

Travers Welzijn werkt wijkgericht en zorgt voor de juiste voorwaarden, zodat bewoners (jong en oud) zich kunnen ontplooien en vooruit kunnen komen in de maatschappij. Samen met partnerorganisaties en vrijwilligers in de wijk realiseren we participatieplekken. Hier kunnen bewoners integreren en actief deelnemen aan de samenleving.