Buurtbemiddeling als eerste stap om het contact tussen bewoners te verbeteren

Simone van Wakeren werkt bij woningstichting SWZ als wijkconsulent. Ze houdt zich bezig met leefbaarheid en overlast en bewonersinitiatieven in de wijk. Daarbij is ze aanspreekpunt voor bewoners én organisaties. Ze is de vertegenwoordiger van SWZ in de wijk en werkt veel samen met politie, Travers welzijn, het sociaal wijkteam en de gemeente Zwolle. “We doen het samen.”

‘Wat heb je zelf al gedaan?’

Als er een melding van burenoverlast bij Simone binnenkomt, schakelt ze vrij snel de hulp van Buurtbemiddeling in. “Als het kan, vind ik het prettig om Buurtbemiddeling als eerste stap in te zetten. Het is toch minder zwaar dan er direct als medewerker van de woningcorporatie op af te stappen. Ik probeer dan de laagdrempeligheid van Buurtbemiddeling uit leggen,” vertelt Simone. Vaak heeft de vermeende overlastpleger niet door dat anderen last van ze hebben. “Ze vinden het dan soms wel jammer dat de buren niet zelf bij ze aan de deur zijn gekomen. Mensen spreken elkaar niet zo makkelijk meer aan. Ze vinden het spannend om aan te bellen. Het is dan makkelijker om een externe partij te benaderen.” De eerste vraag die Simone – en ook haar collega’s – altijd stelt is ‘Wat heb je zelf al gedaan? “We geven dan wel tips mee. Vind je het spannend om aan te bellen? Dan kun je ook een briefje in de bus doen, of stuur een appje. Ze kunnen ook altijd contact opnemen met de wijkconsulenten, ze staan er niet alleen voor. Het belangrijkste is dat uiteindelijk de communicatie tussen de buren weer op gang komt.”

“Buurtbemiddeling is altijd een fijne en laagdrempelige stap bij overlast tussen buren”

Bewoners voelen zich gezien en gehoord

Simone heeft regelmatig contact met de coördinator van Buurtbemiddeling Zwolle. “Het is heel fijn, Marianne levert echt maatwerk, is heel snel en meedenkend. En de vrijwillige Buurtbemiddelaars zijn allemaal goed getraind. Bewoners voelen zich echt gezien en gehoord, dat is vaak al een groot deel van de oplossing. Ik doe op zo’n moment altijd een stapje terug. De terugkoppeling komt naderhand altijd via Marianne. Dat is heel fijn.”

“Ook als het niet lukt om het contact te herstellen, heeft het in ieder geval iets in gang gezet.”

De grootste meerwaarde van de inzet van Buurtbemiddeling vindt Simone dat de mensen zelf worden aangesproken op de overlast vanuit een laagdrempelige en onbevooroordeelde benadering. “Als buren afspraken met elkaar maken nadat ze samen met de bemiddelaars hebben gesproken, is er vaak opluchting. Als het contact weer is hersteld, kunnen ze weer zelf verder. De zwaarte is er dan vanaf. En ook als het niet lukt om het contact te herstellen, heeft het in ieder geval iets in gang gezet.”