Unieke samenwerking

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft de opgave om de stadsdijken van Zwolle te versterken. Zij vinden het belangrijk om dit te doen door écht in verbinding met bewoners na te denken over hoe dit project een meerwaarde kan zijn voor Holtenbroek en de omgeving. Dat de bewoners actief betrokken worden bij de dijkversterking, maar ook met het gebied eromheen. “De dijk is van ons allemaal. Het heeft naast de functie van waterkering ook een gebruikersfunctie. Er wordt gefietst, gewandeld, gevaren en gerecreëerd in het gebied. Omdat we nu met de dijk aan de slag gaan, kijken we graag samen naar ideeën, wensen en kansen die er leven voor deze stadsdijken.” Aldus WDODelta bestuurder Hans de Jong.

Om die reden hebben ze ons benaderd. Deze samenwerking is uniek, want nog niet eerder heeft het waterschap samen gewerkt met een welzijnsorganisatie in een dijkversterkingsproject.

Gerbrand Meijer “Ik ben ervan overtuigd dat wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verkleinen van de afstand tussen het waterschap en de bewoners van Holtenbroek. Door samen te werken kunnen wij een verbindende rol spelen tussen de dijkversterking en de wijkparticipatie.”

Hoe doen we dit?

We gaan op zoek naar ongebruikelijke en kleinschalige vormen van participatie om met diverse groepen in contact te komen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die in dat gebied hun hond uitlaten, fietsers, jongeren en ouders met kinderen. We willen reuring veroorzaken en mensen prikkelen mee te denken in kansen en mogelijkheden op basis van hun behoefte. Naast meedenken willen we mensen iets laten beleven om tot actie over te gaan. Voor lastig te bereiken doelgroepen is het soms effectiever ze op een ludieke manier in aanraking te laten komen met de dijkversterking dan ze specifiek uit te nodigen om mee te denken. En door zoveel mogelijk kleine resultaten neer te zetten enthousiasmeren we mensen en houden ze daarmee enthousiast. Als hun inbreng zichtbaar is, is de kans groter dat ze ermee verder willen gaan.

Daarnaast delen we in gezamenlijkheid een Instagram– en Facebookpagina (#onzedijk). We onderhouden deze pagina’s samen met vrijwilligers uit de wijk en de communicatieafdelingen van WDODelta en onszelf. Hierop delen we nieuwtjes en zoeken we de interactie op met de buurtbewoners. Door juist ook hierin met vrijwilligers (uit de wijk) te werken sta je eigenlijk al 1-0 voor. Zij kennen de mensen uit de wijk en weten waar ze naar op zoek zijn en/of hoe ze te vinden zijn. We willen via deze kanalen graag de vragen en behoeftes ophalen, om vervolgens contact op te nemen en dit verder uit te werken en ze te betrekken bij het project.

Wil je meer informatie over  dit project en deze mooie samenwerking? Stuur dan een mailtje naar Frank de Haan, buurt-/opbouwwerker in stadsdeel Noord.