René van Rijn werkt als opbouwwerker bij Travers Welzijn in stadsdeel Noord (Holtenbroek en Aa-landen). “Ik zet mij in voor leefbaarheid, veiligheid en vitaliteit van buurten. Ook ondersteun ik bewonersgemeenschappen om invloed uit te oefenen op hun leefomgeving. Vanuit die hoek ben ik dan ook betrokken bij dit project.”

Edgar de Bruijn werkt sinds 2020 als omgevingsmanager voor het dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle. Sindsdien werk ik met plezier samen met de mensen van Travers Welzijn.”

De link tussen WDODelta en Travers Welzijn

“Een dijkversterking in stedelijk gebied heeft impact voor velen. Toch biedt elke ontwikkeling kansen. Je wilt iets opleveren wat bijdraagt aan het welbevinden van mensen”, vertelt René. “Zowel het waterschap als Travers Welzijn vinden het belangrijk om draagvlak in de buurt te hebben. En dat naast een sterke en veilige dijk, het ook een plek moet zijn die van waarde is voor aanwonenden, bewoners uit de wijk en andere gebruikers.” Edgar: “Hiermee delen we elkaars visie en dat komt de samenwerking ten goede.”

Van meedenken, tot idee, tot de realisatie. Hoe hebben betrokken bewoners dit proces ervaren?

René: “De vorm van een interactief planproces past bij de wijk. Holtenbroekers ken ik als mensen die vooraf betrokken willen worden met een hart voor hun habitat; de wijk Holtenbroek. Mensen met ideeën die weten wat de wijk gaat helpen om vooruit te komen. Zo zijn wij ook begonnen; brede uitnodigingen om mee te denken in open participatieronden (in aansprekende festivalvorm of met de PIP – de informatiewagen van WDODelta – op het winkelplein). Daarnaast organiseerden we kleinschalige activiteiten voor doelgroepen die bijna nooit naar een inloopavond komen. Vervolgens gingen we aan de slag met een groep van actieve bewoners (de dijkdenkers) en belanghebbenden om alle ideeën uit te werken en te beoordelen. En tot slot werkten we datgene wat uitvoerbaar was uit met de mensen die het idee hadden ingebracht.”

“Goede participatie valt of staat met zorgvuldige communicatie”, vervolgt René. “Wat het lastig maakt is de periode tussen het Definitieve Ontwerp en de start van de realisatiefase. Hoe houd je de betrokkenheid en het enthousiasme vast? Bij de direct betrokkenen is dat goed gelukt. Onder andere door hen in te zetten als gids om dijkwandelingen te verzorgen. Maar het gros gaan wij terug zien bij de officiële opening. En samen met hen vieren wij dat de dijk weer wordt teruggegeven aan de wijk.”

Hoever zijn we nu met de dijkversterking?

Edgar: “We werken op dit moment (april 2024) op veel plaatsen tegelijk. Het eerste deel van de Holtenbroekerdijk is bijna af. Door een natte winter en voorjaar, gaat het helaas minder snel dan we hadden gehoopt. Toch verwacht ik dat voor de zomervakantie de bouwhekken van het eerste stuk worden weggehaald. Verder is onze aannemer begin maart begonnen met het werk aan de dijk ten noorden van de Twistvlietbrug. Daar zijn we minstens nog een jaar bezig, dus tot ver in 2025.”

Wat staat er de komende tijd op de planning?

“We gaan op woensdag 26 juni met elkaar vieren dat een deel van de Holtenbroekerdijk klaar is”, vertelt René. “We geven dan een stuk dijk terug aan de wijk en openen officieel het wandelpad, de dijktribune en de dijkglijbaan voor gebruik. Deze ideeën zijn in 2019 aangedragen door bewoners van de wijk.” Volgens Edgar krijgt dit moment nu de meeste aandacht. “Travers Welzijn helpt het waterschap bij het organiseren van een feestelijk programma voor bewoners. Verder ontwikkelt Travers Welzijn de komende maanden een podcastwandeling en organiseren ze dijkwandelingen. Op het account van OnzeDijk op Facebook of Instagram delen we de exacte data.”

Tot slot: wat vinden jullie mooi aan de samenwerking tussen WDODelta en Travers Welzijn?

René: “Dat je met samenkracht veel meer bereikt dan alleen. Dat wij er samen in geslaagd zijn om ideeën en wensen van bewoners in te passen in de ruimtelijke structuur van de dijk. Ik kijk er dan ook naar uit om een veilige dijk terug te geven aan de wijk en waar bewoners en gebruikers veel plezier aan gaan beleven.”Edgar: “Ik waardeer de creativiteit en de professionaliteit van Travers Welzijn enorm. Zij hebben kennis van hoe je mensen bereikt en activeert. Die kennis is heel waardevol voor een nogal technische organisatie als het waterschap. Dankzij de samenwerking met Travers Welzijn heeft het project Stadsdijken een menselijker gezicht gekregen. We bouwen aan een nieuwe dijk, maar tegelijkertijd bouwen we ook een beetje aan een sterkere gemeenschap.”

bron: WDODelta