Deltion en Make it! organiseren de Challenge: Leef je droom!

Deltion en jongerenwerk Travers Welzijn organiseren een Challenge waarbij de dromen en ambities van jongeren centraal staan. Onderwijs en welzijn werken samen aan het voorkomen van schooluitval en het vergoten van kansen voor jongeren op een goede positie in de maatschappij.

Een platform
De Challenge biedt jongeren een platform waar zij hun ideeën, wensen en behoeften als het gaat om hun toekomst gehoor kunnen geven. Tijdens deze dag geven de jongeren zelf vorm aan hun ambities. Zij worden daarbij ondersteund door jongerenwerkers, inspirerende werkvormen, workshops en sprekers. Hun ambities, wensen en behoeften worden gedurende de Challenge omgezet naar concrete producten (film, rap e.a.). Deze producten worden aan het eind van de dag gedeeld met professionals, betrokkenen die zich inzetten voor jeugd in Zwolle. Tijdens een dialoog met jongeren en deze professionals wordt gekeken hoe er uitvoering kan worden gegeven aan de wensen en behoeften van de jongeren. De centrale vraagstelling gedurende de Challenge is: Als het geluk van jongeren voorop staan, hoe kunnen we daar vanuit onderwijs en vanuit andere vormen van ondersteuning aan bijdragen.

;