Fakkelteenz

Rap voor Kinderrechten.
Tijdens de Week tegen Kindermishandeling werd er op een bijeenkomst voor professionals waren de kinderen van het Kinderplatform en de Fakkelteenz aanwezig om de professionals te interviewen en werd de rap gepresenteerd!

De kinderen hebben in hun eigen woorden een tekst geschreven, nadat ze het thema kinderrechten en kindermishandeling hebben behandeld.
De rap is onderdeel van de verschillende acties die het jeugdwerk heeft opgezet, om dit thema onder de aandacht de brengen bij de jeugd.

;