ReZet als tweede huis

ReZet is hét jongerencentrum in Zwolle-Zuid in de leeftijd van 10 tot en met 23 jaar. ReZet is een laagdrempelige, veilige plek voor jongeren. Voor veel jongeren fungeert ReZet als een tweede thuis. Iedereen is er welkom, er hangt een fijne sfeer en de koffie en thee staat altijd klaar! Jongeren denken mee over nieuwe activiteiten en helpen mee met de organisatie en realisatie daarvan door bijvoorbeeld vrijwilliger bij ons te worden.

Jongerenwerk
ReZet werkt met een heldere, confronterende aanpak. We kijken naar de talenten, kansen en mogelijkheden van elke jongere en zetten hem in zijn kracht. We spreken jongeren open en eerlijk aan op hun gedrag, verantwoordelijkheden en de consequenties. We ondersteunen hen, werken outreachend en plegen interventies waar gewenst. Hierbij richten wij ons op vier pijlers.

Talentontwikkeling
Met talentontwikkeling willen we jongeren laten ervaren en ontdekken waar ze goed in zijn. Het kan hierbij gaan om al aanwezige, zichtbare talenten, maar het kunnen ook onontdekte talenten zijn. Of kleine, minder zichtbare talenten zoals persoonlijke eigenschappen.

Vrijwilligers en stagiaires
Vrijwilligers en stagiaires zijn belangrijk binnen het jongerenwerk. Ze zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de uitvoering van openingsmomenten en activiteiten en zijn medeverantwoordelijk voor het jongerencentrum als geheel.

Ervaringen
We laten jongeren (nieuwe) ervaringen opdoen en halen ze uit hun comfortzone door ze iets anders te laten zien en leren kennen.

Trends en signalen
We haken in op actuele thema’s, trends en signalen. Dit doen we door laagdrempelige, leuke activiteiten aan te bieden, die aansluiten bij de leefwereld van jongeren

Openingstijden

  • Maandag: 15.30-17.00 uur Meidenmiddag (8 t/m 12 jaar) en 19.30-22.00 uur Jongereninloop (13 t/m 23 jaar)
  • Dinsdag: 14.30-16.00 uur Huiskamer (7 t/m 12 jaar)
  • Woensdag: 19.00-21.00 uur (10 t/m 14 jaar)  Tieneravond
  • Donderdag: 14.30-16.00 uur Huiskamer (7 t/m 12 jaar) en 16.00 t/m 17.30 uur Jongensmiddag (10 t/m 14 jaar)

Er zijn geen entreekosten verbonden aan deze openingstijden.

Ruimte huren
Voor vragen en/of opmerkingen over het pand of de huur van een ruimte* kun je contact opnemen met Peter Han via rezet@travers.nl.

*NB: verhuur alleen mogelijk voor maatschappelijke en/of wijkgerichte organisaties / initiatieven. Particuliere of commerciële verhuur is niet mogelijk.