Intern scholingsprogramma legt stabiele basis bij nieuwe medewerkers

Na behoorlijk wat jaren in de sport gewerkt te hebben, startte Sam Janssen bijna een jaar geleden als jongerenwerker in stadsdeel Midden. Lisa Lugtenberg maakte in september 2023 de overstap van Kinderopvang Doomijn naar Travers Welzijn, waar ze werkt als contactmedewerker Taal & Gezin. Zowel Sam als Lisa hadden geen opleiding vanuit het sociaal domein. “Het is heel mooi dat Travers Welzijn een intern scholingsprogramma heeft, zodat je ook zonder specifieke sociaal werk-opleiding maar vanuit de wil om te leren en je te blijven ontwikkelen toch een onderdeel van de organisatie kunt zijn.”

In november startte de tweede jaargang van het intern scholingsprogramma ‘(ver)Sterk Sociaal Werk’, dat Travers Welzijn in samenwerking met hogescholen Viaa en Windesheim heeft ontwikkeld. Zo’n tien relatief nieuwe collega’s komen acht keer bij elkaar en krijgen les over bijvoorbeeld methodisch en integraal werken. “Het is heel mooi om bekend te raken met de methodieken, zodat we deze ook kunnen toepassen in de praktijk,” vertelt Sam. “Voor mij is het heel prettig dat ik nu een stabiele basis kan leggen. Gaandeweg leer ik steeds meer over hoe ik dingen aan kan pakken. Contact maken is voor mij bijvoorbeeld vrij makkelijk, maar hoe doe je dat vanuit methodisch werken? Hoe behoud en verdiep je het contact? Dat soort onderwerpen komen allemaal aan bod.”

Niet alleen de theorie ervaren Sam en Lisa als leerzaam, ze leren ook ontzettend veel van de collega’s die aan tafel zitten. “Het is een heel diverse groep, zowel in functie, als leeftijd als in ervaring. We hebben allemaal een gezamenlijk doel en dat bindt ons. Doordat we er allemaal heel open inzitten en we veel met elkaar bespreken, kan ik ook leren van een ander. Ik kwam als groentje binnen en dan zit je ineens met een bak ervaring aan tafel. Daar word je eng van!”

Het intern scholingsprogramma wordt in juni afgesloten met een groepsintervisie.

;