Overijssels MDT-aanbod inzichtelijk via loket

Vorige week woensdag vond de ‘Startbijeenkomst MDT(Maatschappelijke diensttijd) 2023 Overijssel’ plaats in de ‘Deventer Schouwburg’. Het is inmiddels 2024 maar de aanvraag is ingediend voor de jaarwisseling vandaar MDT2023. Het doel van de aanvraag die is ingediend door Travers Welzijn en FC Noaber is om het MDT-aanbod in heel Overijssel te verbeteren door middel van een loket. Travers Welzijn richt zich op regio IJsselland en FC Noaber op de regio Twenterand.

Witte-zones

Op de officiële MDT-website lijkt het aanbod van MDT in ongeveer 27 stipjes op de kaart aanzienlijk. In de praktijk valt dit tegen, vooral in de plattelandsgemeenten is het aanbod nagenoeg afwezig. Het loket moet het aanbod voor heel Overijssel verbeteren in het bijzonder op de plekken waar nu bijna geen aanbod is. Het loket moet het daarnaast makkelijker maken voor de verschillende MDT-projecten en doe-locaties om samen te werken waardoor een jongere bijvoorbeeld een MDT-traject kan doen dat beter bij diegene past. De verschillende projecten en locaties gaan dus een partnerschap aan om de jongeren in Overijssel beter te kunnen bedienen.

Programma

Tijdens de startbijeenkomst presenteerden Patrick Kip (FC Noaber) en Bart Demmers (Travers Welzijn, Impacter) over de aanvraag van MDT2023 Overijssel. Wat gaan de partners samen doen? Hoe werkt het loket? En wat kan het loket betekenen? Daarna pitchten MDT-projecten Impacter, Music Moves, FC Noaber en Werken & Studeren op Maat hoe zij zich inzetten voor en met jongeren. Verder werden praktische zaken besproken en als afsluiting een fotomoment.

Wat is MDT?

Maatschappelijke diensttijd (MDT) biedt jongeren tussen de 12 en 30 jaar de kans om gedurende een aantal weken tot maanden hun talenten te ontwikkelen, mensen te ontmoeten buiten hun leefwereld en iets te doen voor een ander en/of de samenleving. Zo organiseren jongeren bijvoorbeeld sportactiviteiten in de buurt, geven taalles aan nieuwkomers of begeleiden eenzame ouderen als buddy. MDT helpt jongeren hun draai te vinden in de samenleving en hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten.

;