Intern scholingsprogramma van Travers Welzijn, Hogeschool Viaa en Hogeschool Windesheim feestelijk afgesloten in Hedon

Van september 2022 tot mei 2023 nam een groot deel van onze collega’s deel aan (ver)Sterk Sociaal werk; een intern scholingsprogramma dat we samen met hogescholen Viaa en Windesheim hebben ontwikkeld. Door het volgen van dit programma konden 55 collega’s zich ontwikkelen op het gebied van het profileren, positioneren en legitimeren van ons beroep: sociaal werk.

Op 16 mei sloten we het programma af met een eindsymposium in Hedon. De deelnemers van de leerteams ontvingen hun certificaat, gaven elkaar complimenten en een panel bestaande uit Bart Stenekes, Floris Hovius, Hanneke Valkeman, Karin Otten en Jeroen Gradener ging onder leiding van Jaap Roose de dialoog aan met medewerkers van Travers Welzijn en accounthouders van gemeente Zwolle. Drie collega’s vertelden in een video over hun ervaring met het scholingsprogramma en één van de leerteams maakte onder leiding van jongerenwerker René Sprokholt een rap waarin ze terugblikten op de afgelopen periode.

We vonden een mooie balans tussen het brede belang van samenlevingsopbouw en het delen van de kleine verhalen met grootse effecten. En hoe belangrijk het is om door middel van het delen van verhalen elkaars taal te leren spreken en samenwerking te verstevigen. We zijn trots op ons werk!

;