Intervisie zorgt voor onderlinge verbinding en verdieping

Vorig jaar volgde Esther van Dijk, gezonde leefstijlcoach in stadsdeel Noord, het intern scholingsprogramma (ver)Sterk Sociaal werk van hogeschool Windesheim, hogeschool Viaa en Travers Welzijn. Dat beviel haar dusdanig, dat ze zich aanmeldde voor een intervisiegroep, die vanuit dezelfde samenwerking als het scholingsprogramma wordt aangeboden aan alle medewerkers van Travers Welzijn.

Onderlinge verbinding
“Het is me erg goed bevallen om in een vertrouwde leeromgeving en onder begeleiding met collega’s uit verschillende stadsdelen en werksoorten dieper in te gaan op ons werk,” legt Esther uit. Esther heeft de onderlinge verbinding als erg waardevol ervaren. “De intervisie gaat over hoe jij je verhoudt ten opzichte van de groepen mensen met wie jij werkt, maar ook jouw collega’s en jezelf. Je gaat bewuster nadenken over hoe jij je verhoudt tot anderen, wat jouw kwaliteiten zijn en hoe je deze in kunt zetten,” vertelt Esther. “Ik gebruik dat wat ik leer tijdens de intervisie niet alleen tijdens mijn werk, maar ook privé. Ik vind het fijn om closer te worden met collega’s uit andere stadsdelen. Om ze beter te leren kennen en van ze te leren.”

Diepere laag
“We zitten nu met vijf collega’s in een intervisiegroepje. Dat is heel intiem, je gaat sneller de diepte in en je komt zelf ook vaker aan bod om iets in te brengen. Als je ergens mee zit, bijvoorbeeld een lastige casus, bespreken we dit samen en geven we elkaar tips en adviezen en bekijken we hoe je hier mee om kunt gaan.” Dit doen ze onder begeleiding van Arjan Fuite, docent op hogeschool Viaa. Hij stelt de deelnemers van de intervisiegroepen ook vragen over persoonlijke en professionele ontwikkeling: Waar wil je in groeien? Hoe zou je het anders willen? Arjan gebruikt hierbij ook vragenkaartjes, waardoor je dieper na gaat denken. Bijvoorbeeld ‘Wat vind ik ervan als een collega een andere mening heeft? Maar ook cultuursensitief: wat als iemand ‘ja’ zegt, maar er niet naar handelt omdat ‘nee’ zeggen in een bepaalde cultuur niet gebruikelijk is?

“Ik ben altijd al erg bezig met zelfreflectie en -ontwikkeling, daar heb ik echt een passie voor.”

Je wordt ondersteund door collega’s waar je in je dagelijkse werk niet mee samenwerkt. Dat is heel erg steunend. En ik vind het ontzettend interessant om meer te leren over waarom mensen op een bepaalde manier reageren. Fascinerend vind ik het!”

;