Steunouders gezocht!

Steunouders geven ouders adempauze

Ouders kunnen soms een steuntje in de rug gebruiken bij de verzorging en opvoeding van hun kind. Steunouders bieden hulp door het kind een of meer dagdelen per week op te vangen. De ouder wordt tijdelijk ontlast, kan energie opdoen en zaken regelen waar hij of zij vaak niet aan toekomt. Tegelijkertijd kan het kind bij de Steunouders zijn verhaal kwijt en mag het kind even gewoon kind zijn. Steunouders is een project van Travers Welzijn en ZwolleDoet!.

Meerwaarde van Steunouder voor het kind

Ook voor kinderen heeft Steunouder een meerwaarde. De helft van de steunouders zet zich bewust in om het kind een stimulerende en ondersteunende omgeving te bieden. Een steunouder leest bijvoorbeeld boekjes voor aan het kind om zodoende de taalontwikkeling te stimuleren. Naast een stimulerende en ondersteunende omgeving biedt Steunouder het kind een plezierige, ontspannen middag. De steunouders ondernemen leuke activiteiten met het kind en geven het kind gerichte aandacht. Een aantal vraag- en steunouders noemt als meerwaarde dat het kind zich in een andere omgeving begeeft. Deze kinderen begeven zich enkel in de thuis- en schoolomgeving. Door Steunouders komen zij in aanraking en leren zij om gaan met andere regels en structuren. Kortom, Steunouder lijkt ook de draagkracht

Steunouders gezocht

Momenteel hebben we meer vragen dan ouders die de vragen op kunnen vangen. Wie interesse heeft om steunouder te worden, krijgt een intakegesprek, waarna een (kosteloze) tweedaagse training volgt. Eenmaal getraind en gekoppeld aan een kind/jongere, staat een steunouder er niet alleen voor; met regelmaat zijn er intervisiebijeenkomsten met andere steunouders. Voor aanmelding of voor meer informatie neem je contact op met Bianca Samson via: b.samson@travers.nl of 06 421 280 90.

;