Vrijwillige Steunouders gezocht in Zwolle

Voor het verlenen van steunouderschap worden vrijwilligers gezocht. ‘Steunouders’ bieden andere ouders hulp door diens kind een of meer dagdelen per week op te vangen. Zo kan de ouder van het kind energie opdoen en/of andere zaken regelen. Op 27 januari gaat een nieuwe training voor Steunouders van start. Aanmelden kan nu.

Stellen met en zonder kinderen, alleenstaanden of mensen van wie de eigen kinderen al het huis uit zijn, kunnen zich allemaal aanmelden. De duur van de inzet van de Steunouder hangt af van de behoefte van het kind en zijn ouder en van de mogelijkheden van de Steunouder(s). Dit betekent dat het steuntje in de rug van korte of van langere duur kan zijn.
De kinderen zijn in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en komen uit kwetsbare gezinnen die geen beroep op een eigen netwerk kunnen doen. Steunouders zijn voor deze kinderen een soort ‘tante of oom’, ‘oma of opa’ bij wie het kind terecht kan. De inzet bedraagt een of meer dagdelen per week. Het kind blijft bij de ouder wonen en de ouder behoudt de regie over de opvoeding. Op die manier voorkomt steunouderschap de inzet van (zwaardere) hulpverlening.

Training
Wie interesse heeft om steunouder te worden, krijgt een kennismakingsgesprek, waarna een (kosteloze) training volgt. Eenmaal getraind en gekoppeld aan een kind/jongere, staat een steunouder er niet alleen voor; met regelmaat zijn er intervisiebijeenkomsten met andere steunouders.

Aanmelden
Voor aanmelding en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Monic Diks via: m.diks@zwolledoet.nl/ 038 – 422 52 00. Graag spoedig contact opnemen, zodat ruim voor de training van 27 januari een kennismakingsgesprek kan worden gevoerd.

Organisatie
ZwolleDoet! en Travers Welzijn voeren in Zwolle het project Steunouder samen uit, met financiering van de gemeente Zwolle.

;